Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Här är Sveriges nya handlingsplan för att nå klimatmålen

  Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  I dag presenterades Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan, som ska staka ut vägen för hur vi praktiskt uppnår klimatmålen. I sin nuvarande form kommer den dock inte räcka hela vägen, säger Isabella Lövin.

  Alla länder, företag och människor behöver minska sina utsläpp av växthusgaser snabbt. Men Sveriges utsläpp minskar alldeles för långsamt. Den oro som uttrycks av såväl forskare som av de miljontals unga som skolstrejkar är befogad och förpliktigar, skriver regeringen i en debattartikel.

  Övergripande föreslår regeringen att integrera klimatet i alla relevanta politikområden, genom att:

  • tillsätta en utredning för att se över all relevant lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag.
  • se över samhällsmålen och justera dem vid behov så att de ligger i linje med klimatmålen.
  • analysera konsekvenser för klimatet för alla politiska förslag där det är relevant.

  Dessutom innehåller handlingsplanen också 132 åtgärder, reformer och satsningar. Bland annat ska mål för flyget, sjöfarten och konsumtionens klimatutsläpp införas.

  Riksdagens mål om klimatneutralitet till år 2045 kommer inte att nås genom handlingsplanen, säger Isabella Lövin. Målet innebär att utsläppen ska minska med 85 procent jämfört med 1990 års nivå.

  “De totala utsläppen av växthusgaser år 2045 bedöms i scenarier med beslutade styrmedel vara 31-41 procent lägre än år 1990”, skriver Naturvårdsverket i sitt underlag till handlingsplanen.

  Världen står inför en klimatkris som hotar grunderna för vårt samhälle. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och för kommande generationers möjlighet att leva ett gott liv, skriver Isabella Lövin och Ibrahim Baylan i debattartikeln.

  Regeringen föreslår i handlingsplanen självklara grunder för att nå klimatmålen, men det är talande att vi fortfarande är för långt bort politiskt för att kunna föreslå tillräckliga åtgärder.

  Reaktionerna har varit samstämmiga, där bristen på tillräckliga satsningar lyfts samtidigt som fortsatta satsningar på klimatskadlig verksamhet kritiseras.

  – Vi hade hoppats att regeringen skulle komma med skarpa förslag som förhindrade fortsatta investeringar i klimatskadlig verksamhet och en tydlig plan för hur klimatskadliga subventioner ska fasa ut, säger vänsterpartiets klimatpolitiske talesperson Jens Holm.

  Den liberala tankesmedjan Fores är inne på samma linje.

  – Att regeringen behandlar klimatfrågan med det allvar och breda politiska uppslutning som krävs är välkommet. Med handlingsplanen har vi tagit ett viktigt steg mot den ambitiösa klimatpolitik som krävs. Det är däremot oroande att regeringen inte gjort någon konsekvensanalys på huruvida planen kommer nå 5-8% utsläppsminskningar per år, i enighet med vad Klimatpolitiska rådet bedömer som nödvändigt, säger Mette Kahlin McVeigh, chef för Fores Klimatprogram.

  Även Naturskyddsföreningen oroas av bristfälliga satsningar under knapp tid.

  – Om de svenska klimatmålen ska nås måste utsläppen minska med nästan lika mycket under denna mandatperiod som de har gjort sammantaget under de senaste 30 åren. Vi välkomnar därför klimathandlingsplanen, som innehåller en lång rad viktiga förslag på ny politik för att hantera situationen. Samtidigt är vi oroliga för att tiden för genomförande är mycket knapp. Nu måste fokus ligga på att snabbt sjösätta de förslag som läggs fram i planen och samtidigt klimatsäkra kommande budgetar. Inte en enda krona av skattebetalarnas pengar, varken direkt eller indirekt, får gå till att fortsätta förbränna fossila bränslen, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra