Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Icke godkända kemikalier används för att bekämpa granbarkborren

  Foto: Länsstyrelsen Jönköping

  Skadorna från granbarkborre i Sverige har under 2020 och 2021 varit större än alla angrepp tillsammans de senaste femtio åren. I samband med det har Kemikalieinspektionen beviljat undantag från kravet på produktgodkännande för tre bekämpningssmedel och naturreservat börjar avverkas trots att forskning visar att det är den biologiska mångfalden som är den långsiktigt hållbara lösningen.

  Naturvårdsverket har fått ett regeringsuppdrag om att ta fram vägledning för att bekämpa granbarkborrar i formellt skyddade skogar. Delar av naturreservat och nyckelbiotoper i Sverige avverkats för att minska spridningen och nu har även Kemikalieinspektionen beviljat undantag från kravet på produktgodkännande för produkterna TYPO-Lab A10, Typosan IPS och Phero-X-Lure IT

  Allvarliga angrepp av granbarkborre har tagit död på granar motsvarande miljardbelopp och skogsägare är desperata efter en lösning. Samtidigt sprids en felaktig bild av att angrepp i skyddad skog skulle vara en orsak till de storskaliga skadorna.

  Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har utfört analyser i det hårt drabbade Götaland som visar att 97 procent av skogen där granbarkborrar trivs ligger utanför naturreservat och andra skyddade områden. Trots detta ska det i Stockholms län ges dispens för avverkning av granar i 168 naturreservat och Länsstyrelsen i Kalmar län har ändrat föreskrifterna i 25 naturreservat för att möjliggöra avverkning som åtgärd för att minska risken för spridning av granbarkborre.

  Naturreservaten är mer att betrakta som isolerade öar i ett stort produktionshav och deras ökade biologiska mångfald resulterar i ett mer resilient ekosystem som kan anpassa sig till förändringar och katastrofer.

  I en studie från Würzburgs universitet och forskningscentret Eurac Research såg de att artfattiga landskap med ensidiga odlingar har färre pollinerare och naturliga fiender till skadedjuren och att detta innebar en lägre avkastning. När våra landskap domineras av monokulturer, som till exempel granplantage, genererar den färre av de ekosystemtjänster som mänskliga samhällen är beroende av.

  Om Naturvårdsverket fortsätter att avverka skyddad skog och använda bekämpningsmedel som potentiellt kan skada den biologiska mångfalden, finns det en chans att vi missar den enda långsiktigt hållbara lösningen på problemet med granbarkborren, men även klimatkrisen i sin helhet.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.