Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  En ny rapport visar att det just nu finns flera nära vändpunkter, eller så kallade vändpunktskaskader (tipping cascades), för minskad klimatpåverkan såsom övergång till förnybart, vegetabiliska proteiner eller grön ammoniak. Dessutom visar rapporten att dessa kan förstärkas genom andra vändpunkter och riktad påverkan som investeringar, subventioner, skatter och regleringar.

  Rapporten, kallad The Breakthrough Effect: How to trigger a cascade of tipping points to accelerate the net zero transition av Systemiq i samarbete med University of Exeter och Simon Sharpe, med stöd av Bezos Earth Fund, belyser hur vi kan utlösa positiva socioekonomiska vändpunkter för att snabbare minska de globala utsläppen.

  Det är en intressant sammanställning av just nu nära förestående vändpunkter som kan minska global klimatpåverkan och hur dessa i sin tur kan påverka att ytterligare vändpunkter nås.

  Socioekonomiska vändpunkter

  Bland de socioekonomiska vändpunkterna nämns exempelvis ökningen av elbilar. Den ökade efterfrågan leder till utveckling av bättre elbilar och bättre elbilsbatterier. Det beskrivs även hur en ökad efterfrågan av elbilar kan bidra till ökad efterfrågan på el och potentiellt då även på förnybar el. Ökad användning av förnybar energi kan i sin tur bidra till lägre produktionskostnad för såväl förnybara energikällor som olika lagringslösningar av förnybar energi.

  Ett annat exempel på en positiv vändpunkt är den ökade användningen av grön ammoniak i gödselproduktion, vilket har relativt mindre negativ miljöpåverkan. Denna vändpunkt kan sedan i sin tur kopplas samman med ökad användning av grön ammoniak inom sjöfart och grön vätgas inom stålproduktion.

  Ökad konsumtion av växtbaserade proteiner är ett ytterligare ett exempel. Det är en vändpunkt som i sin tur kan leda till sänkta kostnader och förbättrade produktionstekniker kopplade till växtbaserade proteiner, och därmed ytterligare boosta växtbaserad kost. Detta kan sedan kopplas till minskad konsumtion av animalisk föda och minskad boskapsuppfödning, vilket kan frigöra mark och minska riskerna för avskogning.

  Åtgärder för att nå vändpunkterna

  För att nå dessa vändpunkter snabbare beskrivs i rapporten hur flera åtgärder behöver samspela, exempelvis riktade investeringar, subventioner, skatter, lagar och regleringar samt forskning och utveckling.

  Desutom menar man i rapporten att internationellt samarbete kan öka chansen att uppnå positiva vändpunkter för klimatet. Samordnade åtgärder skapar starkare incitament för investeringar och jämbördiga konkurrensvillkor.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.