Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Klimatförändringarna ett hot mot våra fastigheter och bostäder

  Sverige är dåligt förberett för klimatkrisens konsekvenser. Ett exempel på klimatrisker som drabbar många, men som relativt få är medvetna om, är hur klimatförändringarna påverkar våra fastigheter.

  SvD rapporterade nyligen om en läckt FN rapport där det tydligt framgår att stora utmaningar väntar oss i och med de pågående klimatförändringarna, däribland torka, svält och sjukdomar. Här i Sverige har också utmaningar uppstått som en konsekvens av klimatförändringarna såsom ökad risk för torka på sommaren. En annan och relativt förbisedd konsekvens är hur extremväder påverkar byggnationer, menar SMHI.

  Klimatriskerna är höga för dagens fastighetsägare, enligt en nyligen publicerad artikel i Dagens Industri. Enligt Dagens Industri hör skyfall, översvämningar, ras, skred och extrem värme till de största riskerna. I Dagens Industris intervju med Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på branschorganisationen Fastighetsägarna, beskrivs en verklighet där klimatrisker för fastigheter i Sverige inte är ett framtidsscenario, utan något som redan existerar.

  Silverfur berättar exempelvis att försäkringsbolag redan idag vägrar försäkra fastigheter som har ett utsatt läge för till exempel havsnivåhöjning eller risk för ras och skred. Fastighetsägare kan till viss del skydda sig genom att göra medvetna klimatanpassningar och enligt Silverfur frågar allt fler medlemmar hur de kan skydda sina fastigheter från olika klimatrisker.

  Samtidigt behöver också landets regioner och kommuner öka takten på sitt klimatanpassningsarbete. De statliga bidragen för klimatanpassning minskar, samtidigt som skillnaderna mellan kommuner är stor. Enligt en undersökning av IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring uppger 89 procent av landets kommuner att de påverkas av klimatförändringar, men bara 40 procent har avsatt pengar eller personal för att klimatanpassa.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.