Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Nyligen släppta Environmental Performance Index 2016 från Yale University utvärderar världens miljö och hälsotillstånd och världens länders arbete utifrån kategorier som jordbruk, biologisk mångfald, vattenresurser, skog, klimat och energi, fiske, hälsorisker och luftkvalité. Rapporten visar på både positiva och negativa trender.

  Bland de positiva trenderna finns:

  • Nästan alla världens länder har förbättrat sina miljö och hälsotillstånd under det senaste decenniet. De största framstegen har gjorts av utvecklingsländer och särskilt de afrikanska länderna söder om Sahara. Investeringar i rent vatten, bra hygien och energiinfrastruktur är anledningarna till det.
  • Antalet människor som saknar tillgång till rent dricksvatten har nästan halverats sedan år 2000. Att länder har blivit rikare och investerar mer i rent vatten och god hygien är en viktig anledning till den positiva utvecklingen. Men fortfarande saknar över en halv miljard människor tillgång till rent dricksvatten.
  • Andelen skyddad landyta har ökat och världens länder har generellt blivit bättre sen år 2000 på att skydda landlevande djurs områden. Nu är 15 procent av jordens landyta skyddad. Men att världens länder har blivit bättre på att skydda landlevande djur är inte samma sak som att de är tillräckligt bra. Cirka 100 gånger fler ryggradsdjur utrotas än vad som vore naturligt. En anledning är att de skyddade områden inte alltid är de områden som har störst biologisk mångfald.
  • Den globala koldioxidintensiteten har börjat minska lite. Med det menas att mängden växthusgaser som släpps ut per dollar i BNP: n har minskat. Men rapporten mäter inte om de faktiska växthusgasutsläppen minskar eller inte, vilket är det viktigaste.

  Bland de negativa trenderna finns:

  • Problemen med luftföroreningar ökar och antalet människor som dör på grund av luftföroreningarna har ökat. Till skillnad från när det gäller vattenkvalitén så har det faktum att många länder blivit rikare gjort att luftkvaliten blivit sämre. Detta eftersom ekonomisk utveckling leder till mer industri och ökade transporter. Totalt dör cirka fem miljoner människor årligen på grund av luftföroreningar. Men antalet människor som dör på grund av dåligt vatten har sen 1990 minskat mer än vad antalet människor som dör på grund av luftföroreningar ökar.
  • Cirka 34 procent av världens fiskbestånd har överfiskats eller kollapsat och andelen överfiskade bestånd har ökat.  Samtidigt så har andelen marina reservat ökat. Det räcker alltså inte med marina reservat för ett hållbart fiske. Ett problem är att havsfisket är dåligt övervakat och kontrollerat.

  Sverige är bland de bästa länderna

  Enligt rapporten så förbättras miljön oftast när ett land blir rikare och BNP ökar. Det gäller dock inte alla länder. Exempelvis så är flera av de oljeproducerande arabländerna dåliga på miljö även om de är relativt rika. De bästa länderna på att skydda miljö och hälsa är i tur och ordning Finland, Island, Sverige, Danmark och Slovenien. Sämst är Somalia följt av Eritrea och Madagaskar.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.