(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.

Mindre skördar, men miljövänligare odlingar och hälsosammare mat med eko

Foto: Hajhouse

En ekologisk odling är miljövänligare och innehåller mer näring än en icke-ekologisk odling. Dessutom innebär det ekologiska att bönder i fattigare länder slipper utsättas för farliga bekämpningsmedel och kemikalier. Nedsidan är att ekologiskt jordbruk generellt ger mindre skördar, vilket innebär att det krävs mer odlingsyta för att odla samma mängd mat.

Rapporten är en sammanfattning av 40 års forskning och hundratals rapporter om ekologiskt jordbruk.

Miljö och produktion

Kvaliteten på jorden är bättre och den biologiska mångfalden är större i en eko-odling. Att det inte används syntetiska bekämpningsmedel i ekologisk odling gör att riskerna för föroreningar i grund och ytvatten är lägre, och eko-odlingen är dessutom energieffektivare. Därför är ekologiska odlingar bättre per odlingsyta för klimatet och för att undvika övergödning.

Men generellt sett ger ekologiska odlingar 8-25 procent mindre skördar. Detta varierar dock beroende på växt och klimat. En intressant sak är att när det är torka så ger ekologiskt jordbruk till och mer större skördar än icke-ekologisk jordbruk, vilket beror på att marken är bättre på att hålla vatten när det odlas ekologiskt. Det gör att eko kan bli ännu viktigare i framtiden, eftersom klimatförändringarna kommer att leda till mer torka.

Skördarna från ekologiskt jordbruk kan öka om det kombineras med agro-ekologiskt jordbruk. Agro-ekologiskt jordbruk definieras av Naturskyddsföreningen som “ett sätt att odla, planera och driva lantbruk som bygger på lokala förutsättningar, kretsloppstänkande och biologisk mångfald” och samtidigt “inte helt behöver utesluta användningen av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.”

Men då det ekologiska jordbruket ger mindre skördar och kräver mer odlingsyta för att odla samma mängd mat, släpper ekologiskt jordbruk ut mer nitrat och lustgas per producerad växt. Nitrat bidrar till övergödning och lustgas bidrar till växthuseffekten.

Hälsa 

Ekologisk mat är näringsrikare och innehåller exempelvis mer anti-oxidanter, vitamin C och Omega-3 och dessutom ger ekologiskt  mycket lägre halter av bekämpningsmedel i urin hos barn, jämfört med barn som inte äter ekologiskt. Men forskarna vet inte riktigt hur hälsan påverkas av bekämpningsmedel.

Ekologisk odling gör att bönder i fattigare länder slipper utsättas för farliga bekämpningsmedel och kemikalier och leder dessutom till säkrare matförsörjning eftersom det har en större mångfald av grödor och boskapsdjur.

Sammanfattning

Forskarna påpekar att det är viktigt att komma ihåg att världen idag producerar tillräckligt mycket mat för att försörja alla människor. Det är också viktigt att räkna med kostnaderna i form av minskad mångfald och förlust av ekosystemtjänster som konventionell odling medför.

Trots att ekologisk odling generellt kräver mer mark så är rapportförfattarnas bedömning att ekologiskt ändå är miljövänligare. De skriver i slutet på rapporten att ekologiskt har en viktig roll att spela, men att inget jordbrukssystem ensamt kan försörja planeten.

 

SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

Läs vad vi vill göra
Tipsa!

Tipsa oss

Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Du kan nu spara nyheter!

  Lägg till något för att läsa senare eller att kunna återkomma till.

  OBS! De sparas endast i den här webbläsaren.