Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Tvärförbindelse Södertörn är en 20 kilometer ny väg söder om Stockholm, som Naturvårdsverket kallar ”olämplig”. Om vägen byggs äventyras flera av Sveriges klimat- och miljömål, med en massiv ökning av biltrafik i känsliga naturområden. Nu arbetar en aktionsgrupp för att stoppa projektet.

  Tvärförbindelse Södertörn är en förlängning av det omstridda Förbifart Stockholm (se faktaruta), och den nya vägen är enligt Trafikverket viktig för den stora mängd godstrafik som redan idag trafikerar området.

  Projektet har dock fått stark kritik, och en aktionsgrupp försöker nu att stoppa det storskaliga vägprojektet genom en namninsamling och Facebookgrupp.

  Lokala grupper inom Naturskyddsföreningen har i ett remissvar skrivit att projektet strider mot nationella och lokala miljömål, Sveriges åtaganden på klimatområdet samt riksintresse för friluftsliv. Naturvårdsverket bekräftar bilden. I ett remissvar skriver myndigheten att:

  ”De investeringar i transportinfrastruktur som görs måste främja en transportsnål utveckling, inte motverka den. Naturvårdsverket konstaterar dock att samrådsunderlaget visar på mycket kraftig trafiktillväxt med bil med utbyggd motortrafikled inom projektet Tvärförbindelse Södertörn. I Glömstadalen antas trafikflödet exempelvis öka från dagens cirka 20 000 fordon per dygn till cirka 90 000 fordon per dygn, vilket är mer än en fördubbling av nollalternativets cirka 41 000 fordon per dygn. Det är en trafikutveckling som är oförenlig med en utveckling som kan bidra till miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö. Naturvårdsverket menar att samrådsunderlaget brister i att problematisera detta.”

  Trots miljökonsekvenserna är de flesta politiska partier positiva till motorvägen, enligt Tvärnit Södertörn. Bara Miljöpartiet (delvis) och Vänsterpartiet vill stoppa vägbygget. Från ungdomspartierna är även Ung Vänster, Grön Ungdom och SSU Stockholm negativt inställda till tvärförbindelsen, enligt Samuel Skånberg som är aktiv i aktionsgruppen.

  Faktarutan

  Det stora motorvägen som byggs i Stockholm har dömts ut i både ekonomiska och miljömässiga analyser. Ändå byggs nu vägen. Läs mer här.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!