Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Ökad transparens för företags hållbarhetsdata

  Foto: kangbch / Pixabay

  Bristen på transparens kring företags hållbarhetsdata har kritiserats hårt. Nu visar ett av marknadens ledande företag inom hållbarhetsdata underlagen bakom flera av sina rankingar och indikatorer. Det betyder att hållbarhetsdata för fler än 6 000 företag och fondbetyg för 30 000 fonder offentliggörs, rapporterar Aktuell Hållbarhet

  Hållbarhet är svårt eftersom våra sinnen inte kan smaka, känna, lukta, höra eller se hållbarhet. Bästa chansen att ändå veta vad som är hållbart är att någon eller något vi litar på kan visa på hållbarheten. Det kan till exempel vara tredjehandsgranskade certifieringar, standarder eller rankingar. Dessa bygger i sin tur på hållbarhetsdata som företag och andra organisationer lämnar ifrån sig.

  Dock, företags hållbarhetsdata är inte alltid tillgänglig. Ett exempel: enligt Dagens Industris klimatindex rapporterade färre än hälften av företagen på Stockholmsbörsen sina klimatpåverkande utsläpp 2020. Till det kan läggas problematiken med hur tillförlitlig den hållbarhetsdata är som rapporteras. Forskning visar exempelvis att den klimatredovisning som görs är svårförståelig, inte konsekvent och har liten korrelation med företagens faktiska klimatpåverkan eftersom rapporteringen ofta inte är integrerad i företagens verksamhet. 

  Utifrån den här problematiken är det därför välkommet att ISS ESG, ett hållbarhetsdataföretag som står bakom ett flertal rankingar och indikatorer, nu öppnar upp den hållbarhetsdata som de grundar sina rankingar och indikatorer på. Hållbarhetsdatan ska tillgängliggöras i en ny nätportal.

  Det här kan bland annat ses som ett svar på tidigare kritik om bristen på transparens bland leverantörer av hållbarhetsdata. Bland annat riktade Iosco, den internationella organisationen för värdepapperstillsyn, kritik i en tillsynsrapport som publicerades i höstas. 

  I rapporten beskrevs en situation där hållbarhetsdata kan ha skiftande transparens och kvalité. Det betonades även hur viktigt det är att investerare ska kunna förstå och lita på hållbarhetsbetyg och hållbarhetsdata som ligger till grund för deras investeringsbeslut.

  Frågan är vilka fler hållbarhetsdataföretag som följer det positiva exemplet från ISS ESG. Men man kan också fråga sig om inte lagstiftare bör fundera ett steg till på vad som krävs för att marknaden ska ha relevant, likvärdig och transparent hållbarhetsdata.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.