Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Partigranskningen: Vad vill partierna göra för miljön?

  Foto: Supermiljöbloggen

  Funderar du fortfarande över vilket parti du ska rösta på? Här sammanfattar vi våra våra längre partigranskningar, som grundligt går igenom hur partiernas miljöpolitik ser ut. Let’s go supermiljöval 2018!.

  Vänsterpartiet

  Vänsterpartiet har seglat upp som en grön utmanare i kampen om miljöpolitiken och kännetecknas av ett antikapitalistiskt miljöperspektiv med fokus på rättvisefrågor. Tillsammans med Miljöpartiet rankas de som det bästa partiet enligt Naturskyddsföreningens granskning. Genom sin dubbla roll som både oppositionsparti och budgetförhandlare har partiet kunnat pusha extra mycket i många miljöfrågor. 
  Bra/inte bra:
  + Många konkreta förslag för utfasning av fossila subventioner
  + Vill ge direkta direktiv till AP-fonderna att divestera innehav i kol, olja och fossilgas
  + Vill förbjuda nybilsförsäljning av bensin- och dieselbilar från 2020
  + Vill införa mål för att minska konsumtionsbaserade utsläpp
  + Arbetar aktivt för att utöka skogsskyddet
  – Vill inte beskatta klimatskadliga livsmedel (men har fortfarande relativt gedigna förslag för att minska köttkonsumtion)
  Sammantaget är Vänsterpartiet ett gott val för den som vill rösta på ett parti som prioriterar miljöpolitiken, men en osäkerhet är hur mycket påverkan de kommer ha då det är högst osannolikt att de hamnar i regeringsställning. Som bäst kan de bli ett stödparti som kräver en starkare miljöpolitik för att stödja regeringen, men det skulle å andra sidan kunna påverka en hel del.
  Läs hela granskningen: Vad vill V göra för miljön?

  Miljöpartiet

  Miljöpartiet – så bra för miljön som namnet antyder? Ja, i alla fall jämfört med nästan alla andra riksdagspartier. De kom på delad förstaplats i Naturskyddsföreningens ranking jämte Vänsterpartiet, och har trots sin nätta storlek fått igenom en hel del miljö- och klimatåtgärder under den senaste mandatperioden. Att miljö är viktigt för partiet syns tydligt i årets valkampanj, där Miljöpartiets hela fokus ligger på klimatfrågan. 
  Samtidigt minskar inte svenska utsläpp i takt för att förhindra katastrofala klimatförändringar, trots att MP har varit med i regeringen. 
  Bra/inte bra:
  + Har varit med och mer än fördubblat miljöbudgeten (och vill fortsätta höja den)
  + Har utökat skyddet för skog, mark och marina områden
  + Har infört flygskatt
  + Har infört klimatlagen och nytt klimatpolitiskt ramverk som förbinder alla kommande regeringar att aktivt arbeta med klimatfrågan
  + Vill satsa 100 miljoner på att rensa haven från plast till 2020
  + Vill komplettera miljömålen för att minska utsläppen vår konsumtion orsakar utomlands
  + Vill förbjuda försäljning av fossila bränslen till 2030
  – Har inget tydligt förslag för beskattning av klimatskadliga livsmedel (pratar dock gärna om skatt på ”fulkött” i relation till antibiotikaanvändning)
  – Har under senaste mandatperioden sänkt skatten på diesel, sålt Vattenfalls brunkolsgruvor och subventionerat svenska flygplatser med ekonomiskt stöd

  Miljöpartiet är alltså definitivt ett val för den som vill rösta för miljön. Det finns fortfarande utrymme för ytterligare förbättringar, men de gör skäl för sitt namn.
  Läs hela granskningen: Vad vill MP göra för miljön?

  Liberalerna

  Liberalerna har den senaste tiden utmanat Centern som det borgerliga miljöpartiet. De tror på marknadens och teknikutvecklings kraft att lösa miljöproblem, men är också positiva till ett antal viktiga miljöskatter. I Naturskyddsföreningens granskning hamnar Liberalerna högst av de borgerliga partierna.
  Bra/inte bra:
  + Vill ha höjda miljö- och klimatskatter nationellt
  + Vill ha europeisk flygskatt, koldioxidskatt och avgift för plastpåsar
  + Vill Stärka skyddet för fjäll-, skogs- och kustområden samt sjöar och vattendrag med höga naturvärden
  + Anser åtminstone på pappret och i kongressbeslut att naturvård och biologisk mångfald är mycket högt prioriterat
  – Dras med överdrivna teknikoptimist-tendenser exempelvis gällande flyg, där de nationellt vill se tekniska lösningar snarare än politiska styrmedel (en åsikt som inte backas av forskningen)
  – Sätter väldigt mycket hopp till internationellt samarbete, men vill samtidigt skära ner på insatserna för internationellt klimat- och miljösamarbete
  – Vill skära ned på miljöbudgeten med 3,1 miljarder
  Summa summarum så är Liberalerna relativt bra på pappret, men det är lite oklart hur mycket de kommer prioritera miljö och klimat. Fokuset på internationellt samarbete är bra och viktigt, men sådana överenskommelser tar tid. Och när det gäller klimatpolitiken måste saker börja röra på sig så snabbt det bara går, vi kan inte vänta på att de som är sämst i klassen ska börja röra sig först. Det finns fortfarande mycket att önska från Liberalerna, men de ska ändå ha en fjäder i hatten för att i praktiken vara ett hyfsat bra borgerligt miljöalternativ.
  Läsa hela granskningen: Vad vill L göra för miljön?

  Socialdemokraterna

  Sveriges största parti har steppat upp sin miljöpolitik på sistone – men lämnar ändå mycket att önska. I och med att de har regerat tillsammans med Miljöpartiet är det inte heller helt lätt att veta vilket parti som stått för vad i miljöpolitiken de senaste fyra åren. Naturskyddsföreningens granskning placerar Socialdemokraterna på fjärde plats.
  Bra/inte bra:
  + Har fördubblat miljöbudgeten (och vill höja den ytterligare)
  + Har gjort mer för klimat och miljö än de lovade inför förra valet
  + Vill införa pant på mobiler och andra elektroniska produkter
  + Vill bevara mer värdefull natur och fler marina områden
  – Har under senaste mandatperioden sänkt skatten på diesel, sålt Vattenfalls brunkolsgruvor och subventionerat svenska flygplatser med ekonomiskt stöd
  – Vill inte fasa ut det statliga stödet till flyg
  Allt som allt har Socialdemokraterna blivit bättre på miljö och klimat, men har fortfarande lång väg att gå. Det är svårt att avgöra hur mycket de kommer prioritera miljöfrågorna i en annan regeringskonstellation.
  Läs hela granskningen: Vad vill S göra för miljön? 

  Kristdemokraterna

  Är Kristdemokraterna ett val för den miljömedvetna? Kort svar: nej. Samtidigt så placerade de sig på gemensam fjärdeplats (tillsammans med S) på Naturskyddsföreningens ranking, som det näst bästa borgerliga partiet.
  Bra/inte bra:
  + Vill stoppa övergödningen av Östersjön och tillsätta syre till skadade bottnar
  + Vill ha skatt på plastpåsar.
  + Vill stoppa subventionerna till fossila bränslen inom EU
  – Vill skära ner miljöbudgeten med 3 miljarder kronor
  – Ser miljö och klimat som isolerade ämnen
  – Saknar egentliga förslag och visioner för att få ner utsläppen
  KD är inte ett miljöparti, men kommer ibland med en del lite vaga formuleringar i rätt riktning. Hur saker som en ”lång­sik­tig hel­hets­syn med respekt för vår samtida omgivning och kommande ge­ne­ra­tio­ner” (citat ur en budgetmotion från 2018) ska se ut konkret får vi tyvärr inte veta. 
  Läs hela granskningen: Vad vill KD göra för miljön?

  Centerpartiet

  Centerpartiet vill profilera sig som det borgerliga miljöalternativet, men den bilden har fått sig en del törnar på sista tiden. Partiet hamnade bakom både Liberalerna och Kristdemokraterna i Naturskyddsföreningens partigranskning. De fick dessutom Jordens Vänners greenwash-pris för att sprida vilseledande information om att vi kan fortsätta flyga som vi gör bara vi byter till biobränsle. Centerpartiet lyfter marknaden och teknikutveckling som viktiga lösningar på dagens miljöproblem. 
  Bra/inte bra:
  + Vill skärpa kemikaliepolitiken
  + Vill satsa en 1 miljard på rening av Östersjön
  + Vill främja miljöteknik
  – Har en orealistisk bild av befintlig och framtida miljöteknik, samt vad den kan åstadkomma – exempelvis gällande flyg
  – Vill inte stärka miljöbalken (C och SD är enda partierna som motsätter sig förslaget)
  – Vill skära ner miljöbudgeten med 2,4 miljarder kronor

  För att sammanfatta verkar Centerpartiet förtjäna att bli petade av Liberalerna som Alliansens gröna röst – det är mycket snack om miljöteknik som inte finns eller fungerar än. Men de har också en rad bra konkreta förslag för miljö och klimat. Vi vet att Centerpartiet kan talk the talk – nu gäller det bara att de ska börja walk the walk.
  Läs hela granskningen: Vad vill C göra för miljön?

  Moderaterna

  Den senaste tiden har Moderaterna börjat prata allt mer om klimat, men det finns fortfarande stora hål i partiets miljö- och klimatpolitik. Avsaknaden av tillräckligt stora satsningar gör att miljö inte framstår som en prioriterad fråga för Moderaterna. Partiet kommer näst sist i Naturskyddsföreningens granskning.
  Bra/inte bra:
  + Vill fasa ut fossila subventioner till gruvindustrin
  + Vill satsa på läkemedelsrensning
  – Är stora påhejare av dyra och jättelika motorvägar
  – Vill minska miljöbudgeten med 4,3 miljarder
  – Vill ha kvar subventioner till flyget, och är samtidigt emot flygskatten
  – Vill sänka bensin- och dieselskatten
  – Har inga förslag alls för att minska matens klimatpåverkan
  Det är positivt att Moderaterna äntligen börjat nämna klimatfrågan. Det kommer dock dröja innan partiet bottnar ordentligt i miljöpolitiken.
  Läs hela granskningen: Vad vill M göra för miljön?

  Sverigedemokraterna

  Vill du rösta på ett parti som inte kommer lyfta ett finger för att lösa miljöproblemen? Då är Sverigedemokraterna partiet för dig. De kommer sist i Naturskyddsföreningens granskning, och motsätter sig dessutom Parisavtalet och  viktiga nationella klimatmål.
  Bra/inte bra:
  + Har några satsningar för förbättrad havsmiljö, om än inte lika omfattande som de andra partierna
  – Vill minska miljöbudgeten med 3,44 miljarder (första året, mer därefter)
  – Vill inte fasa ut fossila subventioner
  – Motsätter sig Parisavtalet, energiöverenskommelsen om förnybar energi, och den nya svenska klimatlagen
  – Har ytterst få, på gränsen till obefintliga, förslag för att minska Sveriges klimatpåverkan och bevara den biologiska mångfalden
  – Skyller på andra länder och menar att vi i Sverige ändå inte kan göra något åt världsproblemen
  Sverigedemokraterna har avslöjats låta klimatförnekare och lobbyister diktera klimatpolitiken, vilket syns i såväl uttalanden som budget och politik. Bristen på insikt om vår tids viktigaste fråga gör Sverigedemokraterna till ett miljöpolitiskt bottennapp.
  Läs mer: Vad vill SD göra för miljön? 

  Feministiskt initiativ

  F! kallar sig själva ”det nya gröna partiet” – men det är ett ungt parti som fortfarande står utanför riksdagens kalla verklighet av kompromisser och intressekonflikter. Uppstickare är de i alla fall, med en radda förslag för att styra upp miljö och klimat.
  Bra/inte bra:

  + Vill ha dubbelt så hög flygskatt
  + Vill ha 100-procentig straffskatt på dieselbilar
  + Vill införa skatt på klimatskadliga livsmedel och subventionera icke-skadliga diton
  + Vill införa statligt stöd till energieffektivisering
  – I och med att de inte sitter i riksdagen kan de kosta på sig visionära förslag, men vi vet inte hur de skulle agera om de kom in
  – Oklart om de vill stoppa försäljningen av fossila bilar till 2025
  F! har en visionär miljö- och klimatpolitik, men det är svårt att veta vad som skulle hända om den mötte verkligheten i riksdagen. I både skuggbudget och valmanifest ger de dock miljöfrågor stort utrymme, och presenterar konkreta lösningar på miljöproblem. Alltså mycket lovande!
  Läs hela granskningen: Vad vill F! göra för miljön?


  Det här är en del i Supermiljöbloggens valgranskning. Vi är partipolitiskt obundna.
  I budgetberäkningen har vi utgått från utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård. Förslagen som tas upp under ”Bra/inte bra” är ett urval ur partiernas politik. För att få en bredare bild rekommenderar vi dig att läsa partiprogrammen eller SMB:s mer utförliga partigranskningar. 
  För ännu mer information om partiernas miljö- och klimatpolitik, spana in WWF:s Klimatkompassen och Naturskyddsföreningens valspecial.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.