Ellen Palm skriver just nu ett examensarbete (civilingenjör Ekosystemteknik, LTH i Lund) om hur man i framtiden ska kunna tillverka plast från el, vatten och koldioxid. Tanken är att vi på så sätt ska kunna vara det fossiloberoende samhälle som EU siktar mot år 2050. Nu testar hon att köra en plastfri månad.
Varför sluta använda plast?

Då hela min vardag kretsar kring plast har jag startat ett experiment där jag och två vänner testar att inte köpa plast på en månad, PlastfriNovember. Det känns viktigt att poängtera att jag inte är emot plast som material, det finns många exempel på när plast är det bästa valet av material. Jag gör det för att synliggöra hur mycket plast som finns och hur svårt det är att försöka undvika det, då det ibland fel- och överanvänds.

Vad räknar du som plast? Vilka gränser sätter du?

Reglerna är att vi inte får köpa något som är eller innehåller plast. Vi får alltså använda den plast vi redan har (visakort, dator, schampot), men däremot inte köpa någon som är plast eller är förpackat med plast, alla kategorier.
Som plast räknas: polypropen, polyeten, PVC, PET, etc, och gränsen går vid att ta emot plasten.
På lunchen är det alltså okej att använda plastbrickan då man inte köper eller tar den med sig därifrån. Den slängs ju inte och bidrar inte i direkt mening till ökade avfallsmängder eller fossilanvändande. Men det är inte okej att ta den lilla smörpaketet vid bröden, trots att man ju egentligen inte köper smörpaketet så blir smöret på mackan en konsumtion av plast man inte hade innan.

Vad trodde du skulle vara det största problemet när du började din plastfria månad?

Jag tänkte framförallt på mat, vad kan man egentligen köpa? Kommer det bara bli ägg nu i en månad? Hur tråkigt bli morgonteet utan mjölk?

Vad tycker du nu, två veckor senare? Vad har varit svårast?

Svårast har nog varit hygienprodukter. Jag har väldigt lite tandkräm kvar, min deodorant är också snart slut, var finns det toapapper som inte är inslaget i plast? Men också läkemedel, jag ville köpa värktabletter häromdagen, men det gick inte.

Hur tror du att det kommer påverka dig de närmsta två veckorna, och efteråt?

Det känns som att jag har lärt mig att leva utan att köpa plats ganska bra, men det kommer upp nya situationer hela tiden, så jag vet inte vad som kommer härnäst. Jag hoppas på stöd på vår Facebook-sida ”PlastfriNovember” där folk följer experimentet och kommer med tips och glada tillrop.
På något sätt har man ju skapat nya vanor, så kanske att jag kommer välja förpackningar som inte innehåller fossila råvaror i den mån det är möjligt, men inte på det extrema sätt som nu. Det bästa med det hela är att utöver att vi själva ändrat våra beteende har vi också lyckats påverka andra människor att börja reflektera över sin plastkonsumtion.