Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Enligt en ny rapport från Internationella Energirådet behöver användningen av bioenergi öka kraftigt om vi ska klara klimatomställningen, men det behöver ske på ett hållbart sätt – fel använt kan det istället öka utsläppen. Här är det viktigaste från rapporten.

  Bioenergi behöver öka femdubbelt

  Bioenergi är den enskilt största förnybara energikällan, cirka 70 procent av all förnybar energi är bioenergi. Trots det står bioenergi endast för fyra procent av världens transportbränsle och två procent av världens elproduktion.
  Den allra största delen av världens bioenergi är traditionell användning i fattigare ländertill exempel ved och gödsel för matlagning och uppvärmning. Detta skapar tyvärr mycket luftföroreningar och orsakar cirka 2,8 miljoner dödsfall per år, vilket Supermiljöbloggen skrivit mer om här.
  Totalt behöver användningen av modern bioenergi femdubblas om bioenergi ska spela en viktig roll i klimatomställningen. Avfall och rester kan stå för två tredjedelar av det behovet, men effektiva energigrödor är också en viktig del av lösningen.

  Även koldioxidlagring från bioenergi behöver öka

  Koldioxidlagring från bioenergi (BECCS) behöver användas både för att klara tvågradersmålet och 1.5-gradersmålet, men är ännu viktigare för det sistnämnda målet.

  Anledningen till att BECCS är en viktig teknik är för att det kan ta bort koldioxid från atmosfären. Det sker genom att växter binder koldioxid från atmosfären i samband med fotosyntesen. När koldioxiden, som frigörs vid förbränningen av biomassa, sedan lagras så innebär det alltså att koldioxid tagits från atmosfären och lagrats i berggrunden.

  På det viset skapas så kallade “negativa utsläpp” som gör att koldioxidhalten i atmosfären sjunker. Resultatet blir alltså det motsatta jämfört med användning av fossila bränslen, då koldioxid tas från berggrunden och släpps ut i atmosfären.

  BECCS är enligt, IEA, en av de mest utvecklade teknikerna för negativa utsläpp. Tidigare i år invigdes världens första storskaliga anläggning för koldioxidlagring från bioenergi, vilket Supermiljöbloggen skrivit mer om här.

  Så kan bioenergin öka på ett hållbart sätt

  I värsta fall kan bioenergi leda till mer koldioxidutsläpp. När mark som lagrar mycket koldioxid, exempelvis våtmarker och urskog, omvandlas för att producera råvaror till bioenergi så frigörs växthusgaser.
  Dessa växthusgasutsläpp kan vara mycket större än de utsläpp som sparas genom att bioenergin används för att ersätta fossilenergi. Därför är det viktigt att det ställs krav på den bioenergi som produceras, det kan ske exempelvis genom certifikat och minimiregler. I IEA:s scenario för hur tvågradersmålet kan klaras används inte biodiesel som produceras från oljegrödor, som exempelvis palmolja.
  En annan risk med bioenergi är att mark för matproduktion trängs undan. Den risken kan minskas genom att producera mycket bioenergi från avfall, att använda mark eller grödor som inte är lämpliga för mat, att öka matproduktionen på befintlig jordbruksmark, undvika att slänga mat och att byta ytkrävande mat som biff mot yteffektivare mat som grönsaker.
  För att bioenergi ska öka i den takt som krävs för att tvågradersmålet ska klaras krävs det att fossilenergi prissätts, att det finns långsiktiga spelregler, att kvoter för bioenergi införs och satsning på forskning.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.