Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  En ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet visar att det finns flera stora risker för Sverige kopplade till de globala klimatförändringarna och att det är brådskande att åtgärda dem. Bland riskerna återfinns bland annat Sveriges beroende av andra länder, människors förändrade rörelsemönster, ökad migration och risk för sjukdoms- och smittspridning. 

  Under våren har IVL Svenska Miljöinstitutet haft en workshopserie om klimatfrågor på uppdrag av Nationella expertrådet för klimatanpassning. Ett 80-tal experter från olika nationella och regionala myndigheter, branschorganisationer, forskningsinstitut, universitet och privata bolag har deltagit med syftet att diskutera hur Sverige kommer att påverkas av globala klimatförändringar samt vilken förmåga vi i Sverige har att hantera och åtgärda problem knutna till dem.

  Diskussionerna och förslagen från workshopserien har sammanfattats i en rapport med den övergripande frågeställningen hur Sverige kan rusta sig inför indirekta effekter av globala klimatförändringar.

  De mest framträdande riskerna och sårbarheterna som identifierades för Sveriges del handlar om Sveriges beroende till andra länder och förmågan att försörja sig vid olika störningar. Frågor om självförsörjning, kapacitet och beredskap lyftes fram och diskuterades under samtliga workshops, säger Hanna Matschke Ekholm, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

  Enligt rapporten har vi idag ett system som bygger på att varje del i de globala handelskedjornas produktion, leveranser och lagerhållning fungerar. Men förutsättningarna för dessa kan ha förändrats i takt med de globala klimatförändringarna. Till exempel utsätts vi i Sverige för en ökad risk i och med global handel av livsmedel. Experterna föreslog därför att Sverige borde bli bättre på att skydda vår inhemska produktion av livsmedel. Därtill ansåg experterna att en medvetenhet om hållbarhetsrisker måste bli en naturlig del av leverantörskedjor.

  I rapporten lyfts även riskerna med de nya klimatrelaterade migrationsströmmarna upp. Enligt experterna i workshopserien har klimatförändringarna bidragit till att levnadsförhållandena försämrats på flera håll i världen. Försämrade levnadsförhållanden har i sin tur lett till ökad så kallad klimatdriven migration. Enligt Världsbanken kan närmare 150 miljoner människor världen över vara på klimatflykt 2050. För Sveriges del kan det innebära att andelen flyktingar ökar, vilket samhället måste anpassas för. Här pekade experterna på behovet av ökad kunskap kring klimatförändringar och migration. 

  Tre övergripande rekommendationer för Nationella expertrådets fortsatta arbete med att klimatanpassa presenteras i rapporten. Den första rekommendationen är att etablera ett forum för tvärsektoriella samtal, samarbeten och utveckling. Detta då det av diskussionerna framgick att det behövs en plattform för att diskutera påverkan av klimatförändringarna.

  I rapporten föreslås också att Sverige borde förstärka beredskap och kapacitet att hantera dessa risker. Dessutom måste uppföljningsarbetet för klimatrelaterade risker bli bättre.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.