Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Trots höga ambitioner återstår stora problem för Östersjön

  En aktionsplan för Östersjön introducerades 2007 med syftet att återställa god ekologisk status i Östersjön fram till år 2021. Tyvärr ser nu målsättningarna inte ut att kunna förverkligas fram till dess. Många åtgärder återstår för att kunna rädda Östersjön. 

  Helsingforskonventionen (HELCOM) är en miljökonvention som gäller för hela avrinningsområdet runt Östersjön. Den grundades för att lösa de många miljöproblemen som innanhavet lider av. Konventionens parter är Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige, Tyskland, Ryska Federationen och EU. Konventionen bildades 1974 och 2007 skapades den gemensamma aktionsplanen BSAP (Baltic Sea Action Plan).  Aktionsplanen inkluderar fokusområden som bland annat övergödning och syrebrist, farliga utsläpp, biologisk mångfalld och sjöfartens miljöanpassning.

  BSAP:s målsättning var väldigt ambitiös men saknade tillräckliga medel för att kunna förverkligas. Östersjön kommer inte utan mirakel att uppnå god ekologisk status fram till nästa år. Den biologiska mångfalden är inte i ett gott tillstånd, och enligt HELCOMs rapport är alla arter och livsmiljöer i Östersjön på något sätt negativt påverkade.

  Omkring 70 procent av skräpet i Östersjön är plast. Plast påverkar livsmiljöer och skadar djur i näringsväven. 97 procent av Östersjön är påverkad av övergödning. Belastningen av näringsämnen från land, som är den främsta orsaken till övergödning, har ändå minskat tack vare restriktiner i länderna runt havet.

  Det finns enligt Helcoms visserligen tecken på förbättringar, till exempel inom jordbruk och avloppsrening som bidragit till att minska halterna av fosfor och kväve som leder till algblomningar och syrebrist. Men till stor del kvarstår problemen med övergödning, farliga ämnen och fysisk störning i de flesta delarna av Östersjön. Flera arter och deras livsmiljöer mår inte bra och mer åtgärdsarbete krävs därför för att rädda Östersjön. 

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!