Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Den så kallade gröna given innehåller en verktygslåda av åtgärder för att EU ska nå klimatneutralitet till år 2050. Att lagstifta om en klimatlag är en av åtgärderna.

  EU-kommissionen kommer lägga fram en ny klimatlag i mars i år. Målet är att EU ska bli klimatneutralt till år 2050. Genom att utforma målet som en lag blir den bindande för alla medlemsstater och säkerställer att alla kommande EU-lagar följer denna.

  Nuvarande målsättning innebär att växthusgasutsläppen ska ned med 40 procent till år 2030. Den takt vi håller nu kommer inte att räcka för att uppfylla klimat- och energimålen för 2030 eller 2050 konstaterade Europeiska miljöbyråns (EEA) i sin senaste rapport om miljötillståndet från december 2019. En skärpt målsättning om klimatneutralitet redan till år 2050 kommer kräva ytterligare ansträngningar.

  Den gröna given ska bli EUs verktygslåda för att ställa om till klimatneutralitet redan år 2050. Förutom klimatlagen har EU-kommissionen tagit fram en rad förslag på åtgärder inom många olika områden för att öka takten. Det handlar bland annat om:

  • att det ska finnas klimatneutral energiförsörjning
  • att industrin behöver gå över till cirkulära affärsmodeller
  • energi- och resurseffektivitet i byggnation
  • hållbara transporter
  • helhetsgrepp för matproduktionen från jord till bord  
  • att ta bort stöd för fossila bränslen så att konsumenter och producenter får rätt prissignaler

  Som vi redan har skrivit om tidigare kan kommissionen också komma att föreslå handelsåtgärder för att företagen i Europa ska vara konkurrenskraftiga. Länder som inte följer Parisavtalet kan få en importavgift. Det skulle säkerställa att importpriserna bättre återspeglar produkternas koldioxidinnehåll, skriver EU-kommissionen.

  Än så länge måste medlemsländerna och EU-parlamentet komma överens för att lagändringarna i den gröna given ska komma på plats. Tyvärr finns fortfarande många olika viljor som måste enas.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!