Humor: Eks missförstånd med EU-kommissionär

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Under gårdagen skickades det ut ett pressmeddelande från Miljödepartementet som handlade om att miljöminister Lena Ek haft ett ”informellt möte” med EU:s miljökommissionär Janez Potočnik om den svenska rovdjurspolitiken. Men hur mycket sanning ligger det i detta? Inte så mycket, visade det sig, i alla fall inte om man frågade Janez själv.

Miljöminister Lena Ek har idag haft ett informellt möte med Miljökommissionär Janez Potocnik om den svenska rovdjurspolitiken i samband med miljörådsmötet i Luxemburg.

Lena Ek tog upp Naturvårdsverkets rapport om Gynnsam Bevarandestatus för varg och konstaterade att hon är nöjd med att rapporten har presenterats för Kommissionen och att dess referensvärden förs in i Sveriges förvaltningsplan för varg.

Så står det i det pressmeddelande som igår skickades ut från Miljödepartementet.  Men hur uppfattade egentligen Janez Potočnik detta ”möte”? Mikael Karlsson, ordförande för Naturskyddsföreningen kunde inte låta bli att fråga honom på twitter:

Och mycket riktigt, det visade sig snabbt att miljöminister Ek hade en lite förskönad bild av situationen:

Miljö online2

Liknande artiklar