Många kommuner dåliga på att bygga cykelbanor

Foto: Dan Rasmussen

En granskning av Sweco på uppdrag av föreningen Svensk Cykling visar att endast ett fåtal kommuner får godkänt för hur cykling hanteras.

Granskningen har undersökt om kommunerna har cykelplaner som uppdaterats sedan 2008 samt hur de kommunala översiktsplanerna behandlar cykling. I granskningen ingår bl.a landets 25 största kommuner, men bara Malmö och Linköping fick godkänt, och ”Övriga 28 kommuner får underkänt betyg vad gäller att ha en långsiktig strategi för att säkerställa att cykeltrafiken ges goda förutsättningar i kommunens transportsystem”.

Enligt en opinionsundersökning från Sifo cykelpendlar en femtedel av befolkningen varje dag, och hälften av befolkningen använder cykel på sommaren.

De nationella målen för cykling enligt Infrastrukturpropositionen från 2008 är att resandet med cykel ska öka (särskilt resor <5 km) samt att antalet cyklister som dödas eller allvarligt skadas i trafiken ska minska. Enligt Trafikverket, Banverket och NUTEK behövs dock ett statligt stöd om ytterligare 500 miljoner kr årligen de närmaste 20 åren för investeringar i cykelinfrastruktur. Något parti därute som letar efter viktiga frågor att driva inför valet 2014? Fler cykelbanor till folket?!

Miljö online2

Liknande artiklar