Förnybart på frammarsch i Kina

Foto: www.gov.cn

Mer än hälften av den nya installerade kapaciteten har hittills i år kommit från förnybar energi.

Under årets första tio månader installerade Kina sammanlagt 63 GW i ny kapacitet. Av detta stod vattenkraft för 22,3 GW, vindkraft för 7,9 GW och solenergi för 3,6 GW. Kärnkraft stod för 2,2 GW medan fossil energi utgjorde resten. Det rapporterar Bloomberg, som hänvisar till National Energy Administration i Kina.

Kina, som är världens största utsläppare av växthusgaser, är sedan 2011 också den största marknaden i världen för förnybar energi. Och planerna är, skriver Bloomberg, att öka takten ytterligare:

China is on course by 2035 to add more electricity generating capacity from renewables than the U.S., Europe and Japan combined, according to the International Energy Agency.

Miljö online2

Liknande artiklar