Obama offentliggör kraftfull plan för utsläppsminskning

Foto: Pete Souza (Public domain)

Målet är att minska utsläppen från landets 600 koleldade elkraftverk med 30 % fram till år 2030. Om Obama lyckas driva igenom regleringarna, blir det hans största miljösatsning under sin tid som president. 

Obamas plan är att använda Clean Air Act från 1970 som regulativ auktoritet. Därmed slipper han föra frågan genom kongressen där den troligtvis skulle stoppas av politiska motståndare och klimatskeptiker.

Varje stat får välja hur utsläppsminskningarna ska genomföras. Istället för att direkt stänga elkraftverken kan de dels välja att installera mer förnyelsebart, men också att köpa och sälja utsläppsrätter på en nationell marknad. Tanken är att strategin på sikt ska leda till mer strukturella förändringar för den amerikanska energiproduktionen.

Koleldning anses vara den enskilt största faktorn för människans påverkan på klimatet. Förslaget bedöms därför kunna få stor positiv effekt för miljön. Föga förvånande rasar USA:s kolindustri mot regleringarna. Republikanerna har kastat sig in i debatten, och försvarar kolindustrins planer på att ta regleringarna till domstol.

Enligt New York Times visar projektet att Obama prioriterar att göra långsiktiga och hållbara policyförändringar framför kortsiktig politisk popularitet. Om reglerna går igenom väntas de också få effekt för Kinas och Indiens roll i klimatförhandlingarna. De växande ekonomierna vägrar vika sig för USA:s krav på att de ska avsäga sig den billiga kolkraften, med argumentet att amerikanarna själva inte gör några avkall på sin kolförbrukning. De nya reglerna skulle kunna förändra positionerna, menar klimatförhandlarna.

Miljö online2

Liknande artiklar