Över 30 procent av Borneos regnskog har försvunnit

Foto: Oka Budhi, Greenpeace

De senaste 40 åren har bränder, avverkningar och palmoljeplantager förstört stora delar av öns skogar, visar ny studie.

Det är nyhetssajten Mongabay.com som skriver om en ny studie gjord av ett internationellt lag av forskare, som med hjälp av satellitbilder och flygfoton kunnat visa hur mycket av Borneos skogar som försvunnit de senaste 40 åren. Över 30 procent av skogen är nu borta, och värst är det får öns låglandsregnskogar. Mongabay skriver:

The results are sobering for conservationists: intact lowland forests, which house the highest levels of biodiversity and store the largest amounts of carbon, declined by 73 percent during the period. 34 percent of those forests were selectively logged, while 39 percent were cleared completely, usually converted to industrial plantations to supply the world with palm oil, paper, and timber.

Hittills har alltså låglandsregnskogarna drabbats värst. Men framför allt palmoljeplantager breder nu ut sig också på mer svårtillgängliga platser.

The study found that even inaccessible mountain forests are now being logged and converted for plantations.

Studien sträcker sig fram till år 2010. Då täckte plantager, främst för oljepalmer, nästan tio procent av öns yta.

Miljö online2

Liknande artiklar