Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Anders Sellström (KD): En social och hållbar marknadsekonomi

  Foto: Riksdagen

  Kristdemokraterna värnar idén om en social marknadsekonomi inom vilken frihet, solidaritet, rättvisa och personligt ansvar utgör nyckelbegrepp. Minskade sociala klyftor och ökad social trygghet bör inom denna ram förenas med ekonomisk frihet. En ekonomisk frihet ger civilsamhällets olika instanser, såsom familjer, släkt, intresseföreningar och företag, det utrymme som krävs för att fatta välgrundade beslut och forma sin egen vardag.
   
  Små inkomstskillnader skapar förutsättningar för minskade sociala klyftor och en inkluderande och hållbar tillväxt av vilken så många som möjligt av samhällets invånare kan ta del. Kristdemokraterna har varit varit drivande i många av de fördelningspolitiska förslag som bidragit till att stärka det sociala skyddsnätet och minska dessa skillnader, såsom sänkt skatt för pensionärer, höjd föräldrapenning och bostadsbidrag, höjt flerbarnstillägg och tandvårdsbidrag. Vi vill fortsätta med detta arbete, bland annat genom att vidareutveckla avdraget för gåvor till ideella organisationer och höja taket i arbetslöshetsförsäkringen.
  Två viktiga principer i Kristdemokraternas ekonomiska politik är förvaltarskapet och subsidiariteten. Förvaltarskapstanken innebär att vi människor har ett ansvar att förvalta våra gemensamma resurser, andliga såväl som materiella, samt att förädla och utveckla dessa utifrån ett långsiktigt framtidsperspektiv och utav hänsyn till kommande generationer. Sunda offentliga finanser, robusta försäkringssystem och en ekonomi som inte drivs av spekulationstendenser, okontrollerade prisstegringar och slösaktig konsumtion är viktiga delmål som uppstått till följd av denna grundtanke. Viktigt är också att förvalta kunskap genom att värna kvaliteten och värdegrunden inom den svenska skola samt genom främjandet av innovation och forskning.
   
  Subsidiaritetsprincipen innebär att beslut bör fattas och åtgärder genomföras på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå. Denna princip ligger bland annat bakom Kristdemokraternas försvar av den personliga äganderätten och löntagares rättigheter på arbetsmarknaden. Vi anser med anledning av detta även att många av de viktiga vardagsbesluten med fördel kan fattas av familjer och ideella organisationer som närmare berörs av konsekvenserna.
   
  Givet en demografisk situation där befolkningen ökar men där vi samtidigt blir allt äldre, kräver en hållbar ekonomisk utveckling såväl produktivitetstillväxt som ökat arbetskraftsutbud och hänsynstagande till miljö. Sverige har satt upp ambitiösa klimatmål och har idag bland annat en nästintill utsläppsfri elproduktion, men arbetet måste givetvis fortgå med att förenkla regelverk och stärka de ekonomiska incitamenten till investeringar i grön teknik. Riskkapitalförsörjningen och möjligheten till expansion för nystartade företag är här en betydande flaskhals idag då dessa investeringar helt enkelt inte anses lönsamma, och här kan staten bidra med flertalet lösningar genom att se över sin egen investeringsstrategi.
  En annan viktig fråga att adressera är hur vi ska kunna underlätta skattemässigt för de generationsskiften i familjeägda företag som på många håll är nära förestående. Den mångåriga kompetens som finns samlad i dessa företag riskerar att gå förlorad om företagen tvingas lägga ned verksamheten, vilket skulle vara olyckligt ur såväl ett hållbarhets- som ett internationellt konkurrensperspektiv.
  Anders Sellström, ekonomisk-politisk talesperson (KD)

  Hej SMB-läsare!
  Vill du hjälpa oss nå 10 000 följare på instagram?

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   Hej SMB-läsare!
   Vill du hjälpa oss nå 10 000 följare på instagram?

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra