Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  EU-kolumn, Marit Paulsen (FP): Världen står inför flera allvarliga utmaningar

  Världen står inför flera allvarliga utmaningar. Klimatförändringarna är ett exempel, svälten är ett annat. Ytterst är detta förstås en fråga om snedfördelning: Det är skamligt att en miljard av jordens befolkning svälter samtidigt som en miljard är för feta för sitt eget välbefinnande! I takt med att befolkningen ökar och levnadsstandarden stiger, så kommer utsläppen av växthusgaser att öka. Här måste vi se till helheten.
  En annan livsavgörande utmaning är bristen på rent vatten. Till detta kommer bristen på fosfater. Vi bryter fosfat ur bergen, gödslar våra åkrar, använder det i disk och tvättmedel, sköljer ut det i vatten och hav – där de livsnödvändiga fosfaterna förvandlas till regelrätt livsfarliga ämnen. Vi får inte heller glömma hotet från förlusten av den biologiska mångfalden i världen. Alla dessa stora utmaningar hänger ihop, och måste lösas i ett sammanhang.
  Låt oss ta den svenska skogsindustrin som exempel. Med en kraftigt växande befolkning på jorden har vi inte råd att ta odlingsbar mark i anspråk för att odla energi – som vissa tycks vilja – eller bomull till textilindustrin. Det öppnar upp för nya spännande möjligheter för skogsindustrin, eftersom skogen med rätt politik är vår viktigaste förnybara råvarukälla som kan förse oss och Europas företag med såväl kemikalier som textilfibrer i framtiden. Av de restprodukter som återstår kan vi sedan utvinna energi, på samma sätt som matavfall kan användas till biogastillverkning.
  Detta kräver dock att vi ser de dolda kretslopp som ligger bakom det mesta i vår omgivning. Det handlar främst om att rena vårt matavfall från t ex läkemedelsrester så att detta kan användas för att återföra fosfor, kväve och andra viktiga näringsämnen tillbaka till åkern igen, istället för att som idag brännas upp i luften eller spolas ut i våra hav. Vi har teknik och kunskap, men för att lösa problemet med kemikalierna krävs samordnade europeiska insatser i forskning och utveckling. Detta har jag, med stöd av Centerpartiet, framgångsrikt drivit igenom: EU:s nya forsknings- och innovationsprogram, Horisont 2020, erbjuder nu möjligheten att finansiera forskning om ny reningsteknik. Och EU:s nya miljöhandlingsprogram för tiden fram till år 2020 innehåller, också tack vare mig, skrivningar om vikten av att uppmärksamma detta livsviktiga kretslopp av näringsämnen.
  Vi måste dessutom få fram växter och grödor som är mer resurseffektiva, som ger högre skördar, har bättre näringsinnehåll och som behöver mindre vatten eller tål ”för mycket” vatten när vi nu kan räkna med att vi får klimatförändringar. Detta är oerhört viktigt för de områden som i dag är fattiga på jordklotet. På 30 års sikt måste vi öka matproduktionen med 70 procent, och detta med mindre mark att tillgå, mindre tillgång till rent vatten och med mindre användning av konstgödsel och andra kemikalier. Lösningen på detta finner vi inte i backspegeln.
  Marit Paulsen (FP)

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.