Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  EU-kolumn, Soraya Post (Fi): En rosa röst är en röst för ett nytt perspektiv

  Soraya post Foto: Pressbild

  Med Feministiskt Initiativ i Europaparlamentet skulle miljödebatten tillföras en ny dimension. Jämlikhet är en förutsättning för ett hållbart samhälle. När hänsyn tas till behoven hos alla i samhället förhindras kortsiktiga resursslukande beslut.
  Det är beslut grundade i kortsiktiga vinster utan hänsyn till varken de som drabbas hårdast av miljöeffekter eller kommande generationer som har skapat det resursslukande och miljöförstörande samhälle vi har idag. De grupper som står för majoriteten av miljöpåverkan är de grupper med mest makt i samhället. En utjämning av makt är därför nödvändigt för en hållbar miljö- och klimatpolitik som bygger på att utsläpparna ska betala, både på en global nivå, i Europa och i Sverige. För att detta ska bli möjligt krävs politiska beslut grundade i en feministisk och antirasistisk maktanalys.
  Klimatfrågan är en fråga med tydliga rättvisedimensioner. De som drabbas hårdast är fattiga kvinnor i utsatta länder samtidigt som majoritet av utsläppen kommer från de mest priviligierade människorna i västvärlden. Att minimera utsläppen av växthusgaser så att effekterna av klimatförändringar blir så små som möjligt, samtidigt som utsläppsländer tar ansvar för de effekter som konsekvenser som utsläppen har, handlar om mänskliga rättigheter.
  En kraftig minskning av växthusgasutsläppen kräver ett högt pris på koldioxid. Här måste EU dels se till så den havererade handeln med utsläppsrätter inom Europa börjar fungera som det var tänkt och dels vara drivande för att, genom ett klimatavtal, få till ett globalt pris på koldioxid. För att världens länder ska kunna komma överens om ett bindande och ambitiöst klimatavtal under FN:s klimatkonferens i Paris 2015 krävs att EU, som en stor utsläppare, går före och visar vägen. Då måste EU:s klimat- och energimål till 2030 ligga på en ambitiösare nivå än de som föreslås av både EU-kommissionen och Sveriges regering.
  För att nå ett hållbart samhälle krävs satsningar på de verkliga lösningarna. EU behöver ett bindande mål på förnybar energi till 2030 som leder unionen i riktning mot ett 100 % förnybart energisystem. Alla subventioner till fossil energi och kärnkraft måste omedelbart avskaffas för att säkerställa att utfasningen av fossil energi och kärnkraft snabbas på i alla unionens länder. En annan viktig del i lösningarna för att minska utsläppen av växthusgaser är att ställa om transportsystemet- och här föreslår Feministiskt Initiativ en ökad satsning på det europeiska järnvägsnätet för att göra tågresor inom och mellan länder smidigt, billigt och tillgängligt.
  Feministiskt Initiativ ser med oro på dagens ökade utsatthet som följd av klimatförändringar samtidigt som fascistiska och rasistiska vindar blåser över Europa. Med fler klimatflyktingar måste miljöpolitiken gå från att fokusera på tekniska lösningar till att grunda sig i mänskliga rättigheter. Feministiskt Initiativ verkar för öppna gränser.
  Ett annat område där en intersektionell politik behövs gäller uttag av naturresurser. Fler och fler platser i Europa drabbas av att företag kommer in, tar ut naturresurserna och sen försvinner och lämnar en natur som aldrig går att återställa. Så länge marknaden fortsätter att styras av kortsiktiga vinster krävs lagstiftningar som säkerställer ett långsiktigt bevarande av naturen. Detta gäller exempelvis de gruvprojekt som nu drabbar samerna. Förutom en strategi där ökad återvinning av befintliga metaller prioriteras framför utvinning kräver Feministisk Initiativ att lokaldemokratin stärks så att lokalbefolkningar och urfolks perspektiv kring gruvetableringar respekteras.
  Feministiska maktanalyser såsom antirasism, jämlikhet och klass-perspektiv behöver inkluderas i miljö- och klimatpolitiken. Feministiskt Initiativ i Europaparlamentet skulle ta plats med en intersektionell maktanalys, en dimension som är nödvändig om vi ska lyckas skapa en hållbar värld.
   
  Soraya Post,
  Toppnamn i Feministiskt Initiativ

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.