Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Katarina Luhr (MP): Stockholm ska vara en klimatsmart och ekologiskt hållbar stad

  Foto: Anders J Larsson

  Stockholms nya miljöprogram kommer utgå ifrån att miljöarbetet behöver systematiseras och genomsyra alla stadens verksamheter för att få så stor effekt som möjligt – det är första gången som miljöprogrammet fullt ut integreras i stadens budget och blir en naturlig del i stadens budgetarbete, skriver Katarina Luhr (MP) bland annat i en debattartikel på Supermiljöbloggen idag. 

  Stockholm har sedan valet 2014 kraftigt höjt ambitionerna på miljö- och klimatområdet. Vi har numera som mål att Stockholm ska vara fossilbränslefritt till år 2040 och vi har skärpt målet om utsläppsminskningar till högst 2,3 ton per invånare till 2020.

  Dessutom driver vi från Stockholms håll att kolkraftvärmeverket i Värtahamnen ska läggas ner senast 2020. Det är Sveriges sjunde enskilt största utsläppskälla av växthusgaser, så en nedläggning skulle göra en påtaglig skillnad för miljön. I en modern storstad är det både orimligt och otidsenligt att vi ska fortsätta elda med kol. Vi har även tagit tag i arbetet med att förbättra statusen i Stockholms olika sjöar och vattendrag.

  Arbetet för ett klimatsmart och ekologiskt hållbart Stockholm, där möjligheten att leva miljövänligt och där förutsättningarna för framtida generationer inte äventyras, är grunden för mitt arbete.

  Nu tar vi ytterligare ett steg i detta arbete. I april kommer Stockholms stads nya miljöprogram att antas. Ett miljöprogram som gäller fram till 2019 och som har sex övergripande mål; staden ska ha en hållbar energianvändning, miljöanpassade transporter, hållbar mark- och vattenanvändning, vara giftfri och ha en sund inomhusmiljö.

  Det nya miljöprogrammet kommer utgå ifrån att miljöarbetet behöver systematiseras och genomsyra alla stadens verksamheter för att få så stor effekt som möjligt. Ett sådant arbete kommer handla om alltifrån kravställning vid markanvisning, förstärkning av ekosystemtjänster, till dagvattenhantering och matavfallsinsamling. Det är första gången som miljöprogrammet fullt ut integreras i stadens budget och blir en naturlig del i stadens budgetarbete. Det blir med det nya programmet därför betydligt enklare att följa årets resultat och vid behov skärpa till kommande års budget. Stadens nämnder och bolag är även ansvariga för att föreslå åtgärder för att nå de mål som uppställs i programmet. Om det till exempel inte ser ut som att målet om 70 procents matavfallsinsamling till 2020 kommer nås, behöver åtgärder föreslås och genomföras.

  Den allra viktigaste pusselbiten för ett framgångsrikt lokalt miljöarbete är god samverkan, både internt inom kommunens verksamhet och med externa aktörer som föreningar, företag och enskilda stockholmare. Att nå och engagera Stockholms invånare är en utmaning, men även en förutsättning för att kunna nå stadens miljömål. I Stockholm har vi redan nått halvvägs då vi vet att stockholmarna är både engagerade och väldigt miljömedvetna. Med stadens nya miljöprogram kommer vi att skynda på förändringar inom stadens organisation som i slutändan kommer att förbättra både miljön i Stockholm och göra det enklare för alla att leva miljövänligt.

  För mig är siktet inställt på att Stockholm ska vara en klimatsmart och ekologiskt hållbar stad. För att förmå uppnå detta behöver vi ett miljö- och klimatarbete med höga ambitioner och skärpta mål. Stadens nya miljöprogram är en avgörande del i det arbetet.  

  Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra