Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  WWF: ”Rovdjurskonflikten – det är dags att lösa den nu!”

  Captive European wolf (Canis lupus), Boras zoo, Sweden. Foto: WWF

  Förvaltningen av Sveriges rovdjur och annat vilt behöver bli långsiktig, förutsägbar och tydlig, skriver Peter Westman, Tom Arnbom och Mats Forslund, från Världsnaturfonden WWF.

  Det är hög tid för Sveriges politiker att sluta med pajkastningen, kavla upp ärmarna, och gemensamt över partigränserna skapa förutsättningar för att få ordning och reda i den svenska rovdjurs- och viltpolitiken. Det går att åstadkomma och måste göras. Det är politikens ansvar att skapa en lösning på denna utdragna konfliktfråga.

  Sverige lämnar i dagarna in sitt svar till EU-kommissionen om vargjakten. Vi hoppas att regeringen presenterar en kraftfull och tydlig handlingsplan på hur det ska skapas en långsiktigt hållbar vargpolitik. Det här är en fråga som Sverige kan och bör lösa.

  Vi behöver skapa en grund så att förvaltningen av våra rovdjur och annat vilt blir långsiktig, förutsägbar och tydlig. Ovissheten är en av människans största problem och gäller i högsta grad för rovdjurs- och viltpolitiken. Ingen vet vad som ska hända i morgon eller framöver – och det har varit väldigt tydligt när det gäller vargfrågan.

  De senaste 20 åren har de som lever med vargen, tycker mer eller mindre om den, plågats av att inte få några klara och tydliga besked i små eller stora frågor som rör förvaltningen. Tänkvärt är att EU-kommissionen har samma problem – och orsaken är otydligheten i den svenska rovdjurs- och viltförvaltningen.

  Vad behöver då göras politiskt? Det viktigaste är att skapa en trovärdig färdplan framåt som har acceptans och är formellt beslutad. Den ska innehålla en handlingsplan med tidsangivelser för vad som ska göras och när. Hela arbetet ska grunda sig på en ekosystembaserad förvaltning som tar hänsyn till människorna, naturen och djuren – ett helhetsperspektiv!

  WWF föreslår följande process för att komma vidare och göra förvaltningen logisk, transparent och operativ:

  1. Upprätta och besluta om en tydlig handlingsplan med tidsangivelser.
  2. Att det i jaktförordningen införs en ny paragraf som ger Naturvårdsverket och länsstyrelserna mandat att utfärda förvaltningsplaner efter gemensamma riktlinjer för vilda däggdjur och fåglar. Där anges vad förvaltningsplanerna ska innehålla och hur de ska förhålla sig till varandra.
  3. Att det i jaktförordningen införs mandat att använda förvaltningsplanerna som underlag vid beslut om förvaltningen.
  4. Att en arts gynnsamma bevarandestatus slås fast utifrån bästa möjliga vetenskapliga underlag och inte genom politiska beslut.
  5. Att beslut fattas om att en ny modern jaktlagstiftning för förvaltningen av vilda däggdjur och fåglar ska utarbetas.
  6. Att i jaktlagstiftningen införa organisationers rätt att överklaga beslut fattade med stöd av denna till domstol.
  7. Att skapa ett forum för dialog mellan olika intressentgrupper kring viltförvaltning och rovdjursfrågor.

  Det här är ett första steg och en förutsättning för att arbetet med rovdjursfrågan ska kunna normaliseras. Det kommer att ta tid men arbetet måste inledas.

  Varför inte redan nu med en fastställd handlingsplan och några första handgripliga beslut som visar att regeringen och politikerna menar allvar? WWF föreslår ovan hur en sådan process ska kunna komma igång för att skapa lugn och tillförlit i rovdjursfrågan men även för övriga viltfrågor. En utgångspunkt för innehållet i handlingsplanen kan vara det förslag till ”Strategi för svensk viltförvaltning” som Naturvårdsverket överlämnade till regeringen före sommaren.

  Förvaltningen av vilda djur måste baseras på en ekosystembaserad grundsyn där både människor och djur respekteras. För att nå dit måste förvaltningen vila på en solid lagstiftning.

  Dagens viltlagstiftning saknar grunderna för att genomföra en väl genomtänkt och praktisk förvaltning. Det går lätt att rätta till genom att regeringen inleder med att göra några enkla ändringar och tillägg i jaktförordningen, vilket medför att förvaltningsplanerna blir styrande för viltförvaltning och därmed skapar en logisk beslutsprocess som alla kan förstå. Att förvaltningsplanerna ska vara styrande beslutades av riksdagen i december 2013. Det är dags att genomföra detta nu.

  För att få ett långsiktigt helhetsgrepp i viltförvaltningen måste det införas en samförvaltning av olika arter av däggdjur och fåglar – med beaktande av skador och problem som de orsakar i sina livsmiljöer i eller vid kontakt med mänsklig aktivitet. Det gäller exempelvis för stora rovdjur, älg, rådjur, vildsvin, säl, skarv, tranor, gäss och ingår i förslaget ovan.

  De fem punkter som ministrarna Bucht (S) och Romson (MP) i SvD Opinion den 4 februari anger att regeringen ska arbeta utifrån är bra och lovvärda – men inte tillräckliga för att åtgärda grundproblemen. Stannar arbetet med de punkterna riskerar frågan att hamna i en fortsatt långbänk under många år framöver.

  EU-kommissionen har under lång tid följt den svenska vargförvaltningen och uttryckt missnöje med att den saknar tydlig långsiktighet. WWF hoppas att regeringen och de ansvariga ministrarna – Åsa Romson, Sven-Erik Bucht och förre miljökommissionären Margot Wallström – i sitt svar till EU tar tillfället i akt och presenterar en kraftfull och tydlig handlingsplan på hur regeringen planerar att skapa en långsiktigt hållbar vargpolitik och förvaltning – som säkrar en gynnsam bevarandestatus så att kommissionen inte känner sig föranleden att dra Sverige inför EU-domstolen.

  Vargfrågan är egentligen en relativt liten fråga. Samtidigt är den stor. Den skär rakt igenom samhället från statsministern ner till kön i matvaruaffären, till frukostbordet och vidare till EU-kommissionen i Bryssel. En fråga som berör så många får inte vara olöst. Det är regeringens och politikens ansvar att efter dialog med brukare, miljöorganisationer och andra intressenter skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar lösning.

  Peter Westman, naturvårdschef, Världsnaturfonden WWF
  Tom Arnbom, rovdjursexpert, Världsnaturfonden WWF
  Mats Forslund, naturvårdsexpert, Världsnaturfonden WWF

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.