Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Miljöfakta

  30 år sen Tjernobyl – sammanfattning av konsekvenserna för människor och miljö

  Idag är det 30 år sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl då stora mängder radioaktivt material släpptes ut i atmosfären. Supermiljöbloggen sammanfattar här hur olyckan har påverkat människor och miljö.

  Påverkan på människor

  Enligt FN-organet World Health Organisation (WHO) dog 28 av de som städade upp efter olyckan av akuta strålningsskador. Men betydligt fler kan ha dött av cancer som orsakas av strålningen, även om det är svårt för forskningen att säga en exakt siffra. Olyckan kan orsaka upp till 4000 dödsfall totalt på grund av cancer bland dem som arbetade med att städa upp efter olyckan och bland innevånare i Tjernobylzonen.

  Utöver detta så kan Tjernobylolyckan orsaka ytterligare 5000 dödsfall i övriga delar av Vitryssland, Ryssland och Ukraina. Men det är mycket mer osäkert eftersom strålningen som befolkningen där utsätts för är strax över den naturliga bakgrundsstrålningen, som kommer från kosmisk strålning, naturligt radioaktiva ämnen i marken och i livsmedel samt naturligt förekommande radioaktiva ämnen i människokroppen.

  Tjernobylolyckan kan eventuellt också ha orsakat och komma att orsaka cancer i övriga delar av Europa, men det är väldigt osannolikt att en sådan ökning skulle kunna synas i den nationella cancerstatistiken.

  Olyckan har förutom dödsfallen även orsakat cancerfall som inte var dödliga. Cirka 5000 barn i Vitryssland, Ryssland och Ukraina har fått sköldkörtercancer, som till stor del beror på strålningen. Även om behandlingen är väldigt effektiv och prognoserna brukar vara goda, så innebär detta att de drabbade måste ta mediciner resten av livet. Olyckan kan även ha orsakat en ökning av grå starr samt hjärt-och kärlsjukdomar. Alla uppgifterna i texten ovan om Tjernobylolyckan och sjukdomar kommer från en sammanställning av WHO.

  Totalt fick 350 000 personer evakueras på grund av Tjernobylolyckan och många byar fick överges, vilket DN skildrar i ett längre reportage.

  Olyckan har även varit ekonomiskt kostsam för både drabbade länder och individer. Bland gruppen på 100 000-200 000 människor som fått sin hälsa påverkad, bor kvar i det förorenade området eller flyttat men är arbetslösa finns det också en stor psykisk ohälsa enligt en FN-rapport. I rapporten kritiseras både kärnkraftsindustrin som hävdar att effekterna av olyckan varit små och vissa politiker, forskare och representanter för frivilliggrupper som hävdar att olyckan haft djupgående konsekvenser på hälsan för miljontals människor. Bägge dessa påståenden bidrar till skapa förvirring och lidande bland den berörda befolkningen.

  Även många av de som endast utsattes för väldigt låga strålningsdoser mår psykiskt dåligt på grund av olyckan. Enligt en studie kostar den mentala ohälsan bland den delen av Ukrainas befolkning som utsattes för väldigt låga strålningsdoser 2-6 procent av Ukrainas BNP.

  Den svenska professorn Sören Mattsson, som regelbundet besöker platsen för att mäta förändringar i radioaktiviteten, berättar för Sveriges Radio om strålningen:

  Det har lett till väldigt stor ängslan och oro. Man känner att man inte kan påverka sin egen situation, man blir handlingsförlamad, man förlorar sitt självförtroende. Allt det där har lett till en social utslagning, sjuklighet och fattigdom som har blivit till ett större problem än den strålning som man försöker undvika.

  Påverkan på miljö

  Frånvaron av människor har lett till ett mycket rikt djurliv i Tjernobylzonen. Enligt en studie där forskare följt utvecklingen i Tjernobylzonen under en längre tid så finns det lika mycket älgar, hjortar och vildsvin i Tjernobylzonen som det finns i oförorenade naturreservat, och cirka sju gånger fler vargar.

  Jag skulle inte vilja påstå att djuren inte har tagit någon som helst skada av det radioaktiva nedfallet, men vanliga mänskliga störningar är helt klart mycket värre än strålning, säger Jim Smith, professor i miljövetenskap vid University of Portsmouth i Storbritannien, och ledare för studien till TT.

  En annan forskare bakom samma studie, Tim Hinton, säger att djur i Tjernobylzonen har genetiska skador, men att forskarna inte vet vilken effekt det har. Enligt en annan studie har fåglar i Tjernobylområdet mindre hjärnor.

  Det radioaktiva nedfallet nådde också Sverige och drabbade särskilt rennäringen. Cirka 73 000 slaktade renkroppar var oanvändbara som föda 1986 på grund av det radioaktiva nedfallet som påverkar rennäringen än idag. Tjernobylolyckan gör även att halterna av radioaktivt Cesium riskerar att öka i vildsvinskött i Sverige. Detta på grund av att vildsvin börjar etablera sig i nedfallsområden i södra Norrland och att de äter mycket rötter och svamp.

  Det finns en oro för att skogsbränder kan frigöra stora mänger radioaktivitet.

  Nu byggs ett stort skydd som ska innesluta kärnreaktorn och skydda omgivningen från föroreningar och även skydda reaktorn från extremväder. Det kommer att bli världens största flytbara byggnad och ska vara klar 2017.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!