Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Agenda 2030-målen långt från uppfyllda – så vill forskarna öka farten

  SDG
  agenda 2030-målen Foto: pixabay

  Det är lång väg kvar för att nå Agenda 2030-målen. Lagom till FN-konferensen om hur takten kan öka när det gäller måluppfyllelse, presenterar ett antal forskare fyra förslag för stärkt arbete med målen.

  FNs globala mål, även kallade FNs hållbarhetsmål, Agenda 2030 eller på engelska Sustainable Development Goals (SDGs), togs fram och beslutades i bred enighet inom FN-systemet. Men med måluppfyllelsen går det mindre bra, något som går att följa exempelvis via SDG index. Denna vecka hålls ett FN- möte i New York, SDG Summit 2023, med syfte att öka takten i måluppfyllelsen.

  Thomas Hickman, statsvetare vid Lunds universitet, har tillsammans med ett antal forskarkollegor tagit fram förslag för stärkt arbete med Agenda 2030. Reformförslagen har publicerats i vetenskapliga tidskriften Science. På Lunds universitets hemsida berättar Hickman om de reformer forskargruppen ser som nödvändiga:

  1. Rika länders ansvar. Forskarna anser att upplägget av de 17 hållbarhetsmålen döljer ojämlika globala konsumtions- och utsläppsmönster och att de rika länderna framför allt fokuserat på de mål som är lättast för dem att uppnå. Därför menar forskarna att då bristande finansiering står i vägen för att det globala syd ska kunna uppnå målen, behövs starkare bindande åtaganden från höginkomstländer när det gäller finansieringslösningar.

  2. Anpassning till dagens verklighet. Forskarna anser att målen behöver anpassas till eskalerande kriser såsom ekologisk nedbrytning, pandemier och ökande ojämlikhet.

  3. Rättsligt bindande avtal. De globala hållbarhetsmålen är idag inte rättsligt bindande. Detta måste ändras, menar forskarna. Regeringarna behöver tillsammans vidta åtgärder för att omvandla en del av målen till internationell lagstiftning. De pågående förhandlingarna om ett internationellt fördrag för att minska plastavfall, som Supermiljöbloggen tidigare skrivit om, nämns som gott exempel på hur en liten del av mål 12 (om hållbar produktion och konsumtion) kan uppnås.

  4. Global tillsyn. Agenda 2030-målen behöver slutligen, enligt forskarna, integreras på ett grundläggande sätt i hur institutioner arbetar och fattar beslut. För att möjliggöra detta krävs global tillsyn. Ett alternativ, menar de, är att inrätta ett hållbarhetsråd inom FN-systemet med uppgift att samordna detta arbete. Om FN stödjer initiativ från städer, regioner och civilsamhälle där hållbarhetsmålen har fått större genomslag än på nationell och internationell nivå, är även detta ett sätt att påskynda arbetet med Agenda 2030.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.