Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Ny studie visar stor klimatpotential med förnybara drivmedel inom såväl sjöfarten som flyget. Bra analys, men SMB varnar för teknikoptimism.

  Enligt den nya studien, utförd av forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers, kan utsläppen från svensk sjöfart och flyg minska rejält till 2050 med en kombination av alternativa bränslen.

  Forskarna pekar framför allt på behovet av elektrifiering för samtliga transportalternativ och menar att det är ett kostnadseffektivt alternativ. En slutsats är också att biodrivmedel behövs på kort sikt för alla transporter, men på längre sikt särskilt inom sjöfart och flyg.

  En kombination av bränsleval kommer att behövas, med delvis olika alternativ för olika segment. För kustnära sjöfart med korta sträckor är batteri-elektrisk framdrift effektivt. Men om de färjorna behöver gå väldigt snabbt kan vätgas eller metanol behövas. Vid långväga sjöfart eller flyg blir det problematiskt med enbart eldrift. Där är flytande bränslen som biodrivmedel och elektrobränslen, vätgas eller kanske ammoniak mer intressant, säger Julia Hansson, forskare på IVL.

  Det råder ingen tvekan om att samhället snabbt måste ställa om från fossila bränslen, som både bidrar till miljöförstöring och accelererar klimatkrisen. Samtidigt riskerar den nya studien understödja teknikoptimism.

  Den huvudsakliga lösningen tycks vara ändrat bränsle snarare än minskat antal transporter, även om forskarna påpekar att fossilfria bränslen bör kombineras med en översyn av såväl energi- som transportanvändningen. 

  Att andra forskare tidigare påvisat att det inte räcker med ändrade bränsletyper tar inte upp något större fokus. Till exempel analyseras inte faktumet att allt pekar på att det kommer dröja väldigt lång tid innan flyget kan elektrifieras i stor skala.

  Det här är något som Kimberly Nicholas, docent i miljövetenskap vid Lunds universitet och författare till boken ”Under the Sky We Make: How to Be Human in a Warming World”, pekade på i en debattartikel i Aftonbladet:

  Elflyg beräknas de närmaste årtiondena kunna klara resor på max 2200 kilometer, det vill säga: Du kommer kanske kunna flyga London-Berlin men inte London – New York och de kortare resorna går ändå att ersätta mer klimatvänligt och ofta till och med snabbare med höghastighetståg. Vi behöver alltså snarare minska efterfrågan på flyg, det vill säga helt enkelt flyga mycket mindre.

  Ett annat problem med teknikfokuset är att det redan idag råder brist på hållbara biobränslen. Både biltrafiken, flyget, sjöfarten och industrin planerar för ökad biobränslekonsumtion, men det är ytterst tveksamt om bränslet kommer räcka.

  Ytterligare en viktig faktor är att ökad förbränning av biomassa på kort sikt också kommer att öka koldioxidutsläppen. För att biobränsle ska vara en hållbar lösning måste det kombineras med mer lagring av koldioxid, antingen genom naturliga kolsänkor i exempelvis skog och våtmark eller ännu osäkra tekniker för infångning.

  Det finns alltså en överhängande risk att tanken på elflyg och biobränslen som räddningen på dagens situation kan bidra till en falsk förhoppning om att enbart teknisk utveckling kommer lösa klimatkrisen och att vi därför utan problem kan fortsätta transportera oss som vanligt.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.