Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Åtgärder mot försurning ger resultat

  Foto: Pixabay /Public Domain

  Under 40 år har svenska vattendrag kalkats för att motverka försurning. Med surare vatten sker en minskad biologisk mångfald, förändrade ekosystem och större exponering för vissa tungmetaller och gifter.

  5 miljoner ton kalk har spridits i de svenska vattendragen de senaste fyrtio åren. Nu kommer den första nationella rapporten baserat på trettio års miljödata över åtgärderna som använts för att öka pH-värdet i försurade vattendrag. Rapporten är ett samarbete mellan Havs- och Vattenmyndigheten och SLU.

  Studien visar att åtgärderna har gett positiva resultat för den biologiska mångfalden. Fler fiskarter och fler fiskar av varje art hittas i de kalkade områdena jämfört med okalkade.

  Studien är unik då den omfattar ett oerhört stort material från hela landet och en så lång, sammanhängande period, säger Erik Degerman på SLU, en av de tre forskare som gjort studien.

  Försurning sker bland annat på grund av fossila utsläpp. Svavel och kväve reagerar med vatten och syre i atmosfären och bildar surt regn. Det sura regnet faller ner över mark och vattendrag och ger lägre pH-värden.

  Tyvärr sker inte återhämtningen över en natt. Mellan 10-20 år räknar man med att det tar för ett vattendrag att återställas till statusen som var innan försurning.

  Det är väldigt positivt att se att kalkningen ger så bra resultat på fiskfaunan. Båda studierna hjälper oss i arbetet med att ta fram en ny vägledning för länsstyrelser och kommuner, säger Ingemar Abrahamsson.

  Dock är åtgärder som används för att rädda miljön och naturen inte alltid enbart positiva. Kalken som används för att minska försurningen kommer någonstans ifrån och kalkbrott kan ge stora konsekvenser på framförallt lokala naturvärden. Det viktigaste är alltså att ta itu med bakgrunden till försurningen, vilket är förbränningen av fossila resurser.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra