Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Sjöfartens stora utsläpp och usla djurhållning

  Foto: National Ocean Service Image Gallery

  När fartyget Ever Given fastnade i Suezkanalen var det många som insåg containerskeppens betydelse för den globala ekonomin, då kostnaden för stoppet beräknades till runt 100 miljarder per dag. Nu är det hög tid att byta fokus till sjöfartens miljardutsläpp av växthusgaser och den usla djurhållningen ombord som dödar tusentals djur.

  Stor klimatpåverkan

  Containerfartygen har spelat stor roll när det gäller våra möjligheter att billigt kunna konsumera varor från andra sidan jorden, en överkonsumtion med bieffekter som utarmade naturresurser och höga koldioxidutsläpp. Det har till och med argumenterats för att skeppandet med containers spelat en större roll för den globala handeln än alla frihandelsavtal tillsammans.

  Eftersom fraktfartygen kan få med sig så mycket last blir sjöfartens växthusgasutsläpp per ton och kilometer lägre än nästan alla andra sätt att transportera gods. Det betyder dock inte att sjöfartens utsläpp är låga. Om sjöfarten varit en nation hade den varit världens sjätte största utsläppare, då dess totala utsläpp står för tre procent av världens växthusgasutsläpp. Sjöfartens andel förväntas kunna öka till 17 procent till år 2050, både till följd av ökad transport och för att sjötransporten ligger så långt efter andra sektorer när det gäller att ställa om till fossilfritt.

  De stora utsläppen kommer från att bunkerolja/tjockolja används som drivmedel. Supermiljöbloggen har tidigare rapporterat om bränslet, som är ännu smutsigare än övriga fossila bränslen så som diesel och bensin. Tjockoljan innehåller fler föroreningar vilket leder till hälsoskadliga luftföroreningar.

  Bunkerolja bidrar till den globala uppvärmningen främst genom koldioxidutsläpp och utsläpp av “black carbon” – vars partiklar effektivt absorberar solens värmeinstrålning.

  Svårt att minska utsläppen

  Reglering av utsläppen från sjöfarten är inte lätt att få till. Eftersom de kör på internationellt vatten inkluderas inte fartygens utsläpp i någon nations ansvarsområde, och inkluderas därför heller inte i Parisavtalet.

  IMO (FN:s internationella sjöfartsmyndighet) har dock satt upp regelverk för miljö- och klimatpåverkan. Exempelvis har IMO beslutat att fartygens bränsle inte får innehålla mer än 0,5 procent svavel för att minska luftföroreningarna, och att koldioxidutsläppen ska vara 70 procent lägre 2050 jämfört med 2008 års nivåer.

  Bloomberg skriver att det är oklart hur utsläppsminskningen ska gå till, eftersom de gröna alternativ som finns idag är mellan 300 och 600 procent dyrare än bunkerolja.

  Djurtransporterna

  Så mycket som två tredjedelar av alla infektionssjukdomar som drabbar människan kommer från djur. Under pandemin har djurhållningen diskuterats mycket, eftersom covid-19 troligtvis uppstått från handel av vilda djur. Under corona-rapporteringen har dock djurhållningen på fartyg glömts bort.

  The Guardian skriver om att under den tid som Ever Given satt fast i Suezkanalen blockerade det vägen för minst 20 fartyg med boskapsdjur ombord, på fartygen beräknas omkring 200 000 djur finnas.

  När fartyg med djur sitter fast och försenas finns det risk att djuren kommer att lida av svält, uttorkning och att ansamlingen av avföring blir så stor att djuren inte kan ligga ned länge.

  Gerit Weidinger som är EUkoordinator för Animals International säger till The Guardian att boskapsdjuren på de försenade fartygen är en tickande “biohazard bomb” och syftar dels på den dåliga hygienen som uppstår från djurens trängsel, all avföring och att de djur som dör blir liggande på fartygen.

  Att fartyg med boskapsdjur blir försenade är inte ovanligt. Enligt The Guardian har tusentals djur slaktats bara under det här årets första månader för att de varit i så dåligt skick när fartygen blivit försenade.

  Nu är Ever Given loss från kanalen. Men vi måste fortsätta fokusera på sjötransportens utsläpp och djurtransport.

  Bild som visar den smala kanalen där Ever Given fastnade och blockerade vägen för mängder av andra skepp. Credit: European Union, Copernicus Sentinel-X imagery

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra