Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Varje vecka redovisar SMB halten av koldioxid i luften.

  Enligt senaste mätningen uppmätt på på Mauna Loa på Hawaii ligger koldioxidhalten i atmosfären nu på 418,10 miljondelar (ppm). Det är en ökning jämfört med förra veckans notering på 417,55 ppm. Jämfört med för exakt ett år sedan är det en ökning med 2,69 ppm.

  Källa: NOAA

  Koncentrationen av koldioxid nådde 415,31 ppm i oktober, vilket är en ökning med 1,76 ppm jämfört med oktober 2021.

  Den underliggande trenden går tydligt uppåt och vi är på väg åt fel håll. Koldioxid stannar i atmosfären i många, många årtionden och låser därmed in klimatförändringarna för kommande generationer.

  Koldioxidhalten ligger nu över 50 procent över förindustriell nivå räknat från år 1750 och världen är därmed halvvägs till en dubblering av koldioxidhalten. Samtidigt blir det tydligt att det sker en acceleration ju mer koldioxid som släpps ut. Fram till 1970-talet ökade koncentrationen med ungefär 1 ppm per år, men runt år 2000 var den årliga ökningen uppe i 2 ppm för att nu ligga på 2,5 ppm per år och ökande.

  Källa: NOAA

  Sammanlagt uppgick utsläppen till 36,3 miljarder ton 2021, den högsta nivån i historien. Dagens koldioxidhalt i atmosfären är exceptionellt hög och har inte befunnit sig på den nivån på 3,6 miljoner år, enligt NOAA, och vi närmar oss nu nivåer liknande de som fanns för 15 miljoner sedan när det var 3-4 grader varmare och havsnivån var 20 meter högre. Forskning visar att världen nu snabbt rör sig mot förändringar i klimatsystemet som saknar motstycke i människans historia.

  Med COP27 bakom oss är det viktigt att intensifiera arbetet för utsläppsminskningar, trots dess avsaknad i slutdokumentet från klimatkonferensen.

  Ett antal rapporter visar hur brådskande klimatet är, vilka brister som finns och vilka nödvändiga åtgärder som krävs. Enligt senaste rapporten från WMO är koncentrationen av växthusgaser högre än någonsin och ökar oroväckande fort och världen är nu på väg, enligt FN:s miljöprogram UNEP, mot en uppvärmning på cirka 2,4-2,6 grader över förindustriella nivåer, enligt den politik som finns på bordet idag. I år beräknas utsläppen av växthusgaser öka med en procent jämfört med 2021 istället för att minska och allt fler forskare bedömer därför att 1,5 gradersmålet inte kommer att kunna nås.

  Kanske är det som Johan Rockström föreslår, att det är dags att reformera klimatmötet. Hans argument är att COP-mötena nu behöver fokusera på leverans, eftersom det inte finns något kvar att förhandla om textmässigt. Istället, menar han, borde de årliga mötena istället vara en arena för länder att rapportera om sina framsteg och därmed stå till svars för sina åtaganden. Dessutom ska de nationella planerna kontinuerligt uppdateras utifrån vad den senaste forskningen säger och även finansiering ska löpande diskuteras för att kunna hjälpa utsatta länder.

  Om förslaget blir verklighet återstår att se, men det är tydligt att något drastiskt behöver göras för att förhindra att COP-mötena helt tas över av fossilindustrin och blir en arena för fördröjning av klimatomställningen.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!