Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Dagens CO2-kurva

  Foto: NOAA

  Varje söndag redovisar SMB halten av koldioxid i luften och 2021 är inget undantag.

  Enligt senaste mätningen uppmätt på Mauna Loa på Hawaii ligger koldioxidhalten nu på 418,72 miljondelar (ppm). Det är en liten minskning jämfört med förra veckans notering på 420,42 ppm och efter påskens rekordnotering med över 421 ppm, som även uppnåddes en vecka senare. Den generella ökningen och den ihållande höga halten av koldioxid i atmosfären är oroväckande med tanke på att den normalt sett ligger på max i maj för att sedan sjunka på sommaren när växtligheten kommer i gång och börjar ta upp koldioxid.

  På ett år har koldioxidhalten ökat med 1,75 ppm och ökningen för 2020 var cirka 2,30 ppm jämfört med 2019 och är en del i en tydlig trend. På bara 10 år har halten ökat från 393 ppm och redan 2013 passerades 400 ppm för första gången i mänsklighetens historia. Därmed är världen halvvägs till en dubblering av koldioxidhalten jämfört med förindustriell tid. Det är den gräns som klimatforskare ofta använder för att beräkna hur mycket uppvärmning av planeten människan orsakar genom sina utsläpp, den så kallade klimatkänsligheten.

  Källa: SCRIPPS

  Dagens koldioxidhalt i atmosfären är exceptionellt hög och har inte befunnit sig på den nivån på 3,6 miljoner år, enligt NOAA, och vi närmar oss nu nivåer liknande de som fanns för 15 miljoner sedan när det var 3-4 grader varmare och havsnivån var 20 meter högre. Forskning visar att världen nu snabbt rör sig mot förändringar i klimatsystemet som saknar motstycke i människans historia.

  För att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader brukar sägas att utsläppen måste halveras till 2030 och närma sig noll 2050. Men i praktiken handlar det inte om några halveringar som behöver göras och det är svårt att få en överblick på satsningarna, eftersom länderna har olika startår för sina utsläppsmål. USA ska till exempel minska sina utsläpp med 50–52 procent mot 2005 års nivå, medan EU ska minska med 55 procent mot 1990 års nivå. Jämfört med 2019 ska EU:s utsläpp minska med 39 procent medan USA ska ha lägre 45 procent lägre utsläpp än 2019.

  Och trots alla nya klimatlöften är världen fortfarande mycket långt ifrån att hålla löftena i Parisavtalet. Enligt Climate Action Trackers beräkningar behöver utsläppen till 2030 minska med hela tio gånger mer för att världen ska klara av att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Förra året steg den globala medeltemperaturen till 1,2 grader och mängden växthusgaser ökar nu i allt snabbare takt. Ambitionen måste med andra ord skruvas upp avsevärt.

  FN:s senaste rapport om de stora metanutsläppen är därför en riktigt god nyhet för om världen kan bromsa dessa utsläpp får världen samtidigt mer tid att göra omställningen. Enligt rapporten skulle de globala metanutsläppen som orsakas av människan kunna minska med 45 procent till 2030, och detta med relativt enkla åtgärder.

  Därmed skulle den globala uppvärmningen kunna minska med cirka 0,3 grader på tio år, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av den uppvärmning som har skett sedan förindustriell tid. Det i sin tur skulle kunna innebära att 1,5 gradersmålet skulle kunna uppfylla. Hoppfullt med andra ord i en tid av oro och mindre uppmuntrande nyheter.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.