Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Dags för ett Parisavtal för biologisk mångfald

  För att begränsa den globala artdöden behöver tydliga mätbara mål införas. Det menar forskare som efterlyser ett tvågradersmål för den biologiska mångfalden.

  Nyligen varnade forskare för att över 500 arter av landlevande ryggradsdjur riskerar utrotas de närmsta 20 åren. Av den anledningen betonade de att massiva globala åtgärder behöver införas omgående för att förhindra en ny massutrotning. I en ny artikel i Science, som Vetenskapsradion rapporterar om, föreslår andra forskare nu just detta för att mobilisera den politiska viljan och allmänhetens intresse för att bromsa den pågående utrotningen av världens växt- och djurliv.

  Forskarna föreslår att ett mål liknande Parisavtalets tvågradersmål för den globala uppvärmningen införs för den globala artdöden. Själva målet skulle vara att begränsa antalet utrotade arter av växter och djur till tjugo om året de kommande hundra åren. En gräns för artdöden skulle i så fall inrymma både förlust av arter och av genetisk mångfald. Väl medvetna om att utrotningstakten är ett förenklat mått på den biologiska mångfalden menar de att det är just ett sådant lättbegripligt och mätbart mål som behövs.

  Vad som är tydligt är att något i alla fall behöver göras och det fort. För att bygga momentum kring bevarade av biologisk mångfald skulle kanske ett tydligt avtal med uppföljbara mål behöva införas. Liksom Parisavtalet skulle då länder behöva återrapportera till FN eller annan insats hur väl man följer sina åtagande. Sedan tidigare har evolutionsbiologen Edward O. Wilson föreslagit att avsätta halva planeten för att stävja massutrotning.

  En positiv nyhet i pandemitider är att de kinesiska myndigheterna nyligen beslutade att ge myrkotten samma skyddsstatus som jättepandan. Myrkotten är ett av världens mest tjuvjagade och exploaterade däggdjur på illegala djurmarknader och misstänks nu, som många nu vet, vara mellanvärd för spridningen för covid-19. Globalt är arten skyddad men i Asien har bestånden krympt med 80 procent de senaste tio åren och den nya skyddstatusen innebär nya åtgärder för bevarandet av arten och totalförbud av internationell handel.

  Förhoppningsvis kan detta initiativ följas av fler liknande samtidigt som globala avtal mejslas fram.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!