Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Socialdemokraterna och Miljöpartiet är bland annat överens om att farliga kemikalier ska förbjudas, att ”Sverige ska vara en föregångare för en hållbar utveckling inom gruvindustrin” och att ”Sverige inte ska öppna upp för utvinning av uran, olja och gas”. 
  Socialdemokraterna och Miljöpartiet har presenterat flera åtgärder som den nya regeringen ska genomföra för att Sverige ska nå sina miljömål. Just nu är prognosen att Sverige endast kommer att nå 2 av 16 miljömål. Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens om att’

  • En miljömålsmiljard ska inrättas.
  • Farliga kemikalier ska förbjudas. ”Platser där barn vistas dagligen, till exempel förskolor och skolor, ska vara giftfria.” Om EU:s lagar inte räcker för att uppnå detta ska Sverige försöka gå före och ha strängare lagar mot kemikalier.
  • Fler marina reservat ska skapas, områden ska vara fria från bottentrålning och kraftfulla åtgärder mot övergödning ska genomföras.
  • ”Skyddet för biologisk mångfald ska utökas. Fler naturskogar ska skyddas” och större hänsyn till naturen ska tas i skogsbruket.
  • ” Gör det lönsamt att återvinna och förenkla hushållens möjligheter att källsortera avfall genom att samla ansvaret för insamlingen hos kommunerna.”
  • ”Stärkt skydd och mer förebyggande åtgärder för att skydda dricksvattnet.”
  • Miljökraven på gruvindustrin ska skärpas. Sverige ska inte öppna upp för utvinning av uran, olja eller gas. I överenskommelsen skriver Socialdemokraterna och Miljöpartiet att

  Sverige ska vara en föregångare för en hållbar utveckling inom gruvindustrin, som är viktig för Sverige. Vi vill skapa nya modeller för att utveckla samhällets och gruvnäringens ansvar för att finansiera de investeringar som krävs för en miljömässigt hållbar gruvnäring och samhällsutveckling. Miljökraven vid prospektering och provborrning ska skärpas. Turistnäringens och andra lokala näringars intresse ska beaktas. En analys av framkomliga vägar ska göras inom Regeringskansliet. Sverige ska inte öppna upp för utvinning av uran, olja eller gas.

  Här är några av de besked om miljön som kommit från den nya regeringen:
  Socialdemokraterna och Miljöpartiet överens om att skatten på bekämpningsmedel, avfall och kärnkraftsproducerad el ska höjas. Däremot så blir det ingen skattehöjning på bensin nästa år.

  Det här är de skatter vi kunnat komma överens om för 2015. Sedan kommer det om mer skatter under mandatperioden, säger biträdande finansminister Per Bolund till Dagens Nyheter.

  I regeringsförklaringen så handlade en del om klimat och miljöfrågan. En sammanställning om vad som sades om miljön hittar du här.
  Socialdemokraterna och Miljöpartiet har presenterat en överenskommelse om klimatpolitiken, vilket Supermiljöbloggens skrev om här.
  Socialdemokraterna och Miljöpartiet har kommit överens om att Vattenfalls planer på nya kolgruvor ska stoppas och att frågan om Vattenfalls nuvarande kolkraftsverk ska utredas vidare.
  Tidigare i förra veckan så har Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommit överens om att det ska bli dyrare att driva kärnkraft och att ingen nu kärnkraft ska byggas, vilket Supermiljöbloggen skrivit mer om här.
  Socialdemokraterna och Miljöpartiet har även kommit överens om att skjuta upp frågan om Förbifart Stockholm fram till den 1 maj 2015 och att frågan nu flyttas rikspolitiken till Stockholms Stad och Stockholms Läns Landsting, vilket Supermiljöbloggen skrivit mer om här.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.