Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Inflation och ekonomisk oro präglar den senaste globala riskrapporten från Världsekonomiskt forum. Samtidigt ses ett misslyckande i klimatomställningen som den största globala risken under det kommande decenniet.

  Inför det kommande ekonomitoppmötet i schweiziska Davos publicerar Världsekonomiskt forum sin årligt återkommande rapport om globala risker, Global Risks Report 2023. Det är den 18:e upplagan där 200 ledare, politiker och riskanalytiker rankar risker på kort sikt (två år) och lång sikt (10 år).

  Det kommer kanske inte som någon överraskning att rapporten är tydligt präglad av sin tid, där oro för kriser kopplade till levnadskostnader nu dominerar de globala riskerna under de kommande två åren. För som rapportförfattarna skriver så avbröts återhämtningen efter covid-19-pandemin av krigsutbrottet i Ukraina som istället drog igång oväntade händelser:

  Vi har sett en återgång av ”äldre” risker – inflation, levnadskostnadskriser, handelskrig, kapitalutflöden från tillväxtmarknader, utbredd social oro, geopolitisk konfrontation och kärnvapenkrig – vilket få av den här generationens företagsledare och offentliga beslutsfattare har upplevt.

  Oron för levnadskostnader återspeglas även i en opinionsmätning som Europaparlamentet nyligen låtit göra, som Ekot rapporterat om. Där uppger nio av tio européer att de är oroade över sänkt levnadsstandard och över hälften uppger att de redan har redan fått försämrade levnadsvillkor till följd av kriget i Ukraina. Samtidigt är skillnaderna stora inom EU. I norra Europa – i länder som Sverige, Finland, Danmark och Nederländerna – uppger över 80 procent att de kan leva gott på sin lön medan motsvarande siffra i Grekland och Bulgarien bara är 20 procent.

  Trots risken för ökade levnadskostnader är risker kopplade till klimat och miljö fortfarande i fokus för globala riskuppfattningar under det kommande decenniet – och är de risker som vi anses vara minst förberedda på. Frågor kopplade till klimat och miljö dominerar de båda listorna över de tio allvarligaste riskerna de kommande två och tio åren. Hälften upptar listan de närmaste två åren och sex av tio de kommande tio åren. Oron för extremväder har exempelvis alltmer framträtt i de senaste årens rapporter som en risk som oroar.

  Källa: World Economic Forum

  Därför är det extra oroande att de uppkomna ekonomiska riskerna kan komma att påverka klimat- och miljöarbetet. Eller som rapporten själv betonar:

  Världen står inför en uppsättning risker som känns både helt nya och kusligt bekanta. Global Risks Report 2023 utforskar några av de allvarligaste riskerna vi kan möta under det kommande decenniet. När vi står på gränsen till en era med låg tillväxt och lågt samarbete riskerar hårdare avvägningar att urholka klimatåtgärder, mänsklig utveckling och framtida motståndskraft.

  Det finns därmed en risk att det  pressade ekonomiska läget med inflation och höjda räntor gör att satsningar på klimatet får stå tillbaka. Enligt rapporten har det uppstått en distans mellan ”vad som är nödvändigt enligt vetenskapen och vad som är politiskt bekvämt”.

  Det är dock viktigt att inte tappa momentum när det gäller arbete med klimat och miljö. Allt fler forskare börjar varna för risken för katastrofala klimatförändringar  och att redan en global uppvärmning på Parisavtalets undre 1,5 grader kan leda till oåterkalleliga klimateffekter. Samtidigt blir de globala hälsoeffekter från vårt fossilberoende allt tydligare och konsekvenserna från klimatrelaterade extremväder allt mer påtagliga. Eller som vår mest kända klimatforskare Johan Rockström, professor i jordsystemvetenskap, säger i en intervju med Dagens ETC:

  Fönstren börjar stängas för oss.

  Faktarutan

  World Economic Forum (Världsekonomiskt Forum)
  Startade 1971 med ett möte mellan europeiska politiker och företagsledare i Davos i de schweiziska alperna. 1987 fick mötet namnet World Economic Forum, WEF.
  WEF:s syfte är att bidra till kunskap om och lösningar på globala problem genom att sammanföra företags­ledare, politiker och företrädare för internationella organisationer.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!