Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Det hörs få positiva nyheter och klimatet, men faktum är att vi är mitt inne i en positiv trend. Sverige har successivt lyckats minska sina växthusgasutsläpp sedan 1990, och trenden fortsätter. Hoppfullt i en tid då vi fortfarande har lång väg att gå.

  Detta kan utläsas från Naturvårdsverkets preliminära klimatsiffror för 2022, ett år då Sverige släppte ut 45,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Mycket, men ändå 5,3 procent mindre än året innan, och hela 37 procent mindre än 1990. Dessa data visar en tydlig trend: Sverige minskar sina utsläpp trots ekonomisk tillväxt och befolkningsökning.

  Men hur har Sverige lyckats med detta? Den största minskningen har skett inom uppvärmning av bostäder och lokaler, tack vare utbyggnaden av fjärrvärmenätet och övergången från oljeeldade värmepannor till el- och fjärrvärme samt värmepumpar.

  Det har även skett stora minskningar från inrikes transporter och arbetsmaskiner. Dessa sektorer minskade utsläppen med cirka 1,8 miljoner ton, till följd av minskade drivmedelsleveranser, ökad användning av biodrivmedel och elektrifiering inom vägtrafiken.

  Utsläppen från industrin minskade också, ner 3 procent jämfört med 2021, på grund av underhållsstopp och minskade utsläpp från mineralindustrin. Även utsläppen från avfallssektorn har minskat.

  Däremot har även nettoinlagringen i markanvändningssektorn minskat. Denna minskning beror främst på att trädens tillväxttakt minskat samtidigt som avverkning och naturlig nedbrytning ökat. Den minskade kolinlagringen i levande biomassa (träd) kompenserades dock delvis av en ökad inlagring i död ved och träprodukter från avverkat virke.

  Så, även om trenden totalt sett är positiv, återstår en lång väg att gå. Dock, de här siffrorna visar att det är möjligt att minska utsläppen, vi har redan kommit långt! Genom ökad elektrifiering, ökad kolinlagring och små förändringar i våra liv, som att åka mindre bil, äta mindre kött och konsumera mindre, kan vi bidra till att skydda planeten.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!