Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Marina områden kring Kosteröarna i norra Bohuslän föreslås få ökat skydd för att värna de unika naturvärden och den biologiska mångfald som finns i området. Framförallt handlar förslagen om nya regleringar för det trålfiske som genomförs i områdena efter nordhavsräka.

  Förslaget till högre krav för trålfiske innefattar bland annat Kosterhavets nationalpark, Väderöarnas naturreservat och Kosterfjorden-Väderöfjorden, vilket är ett Natura 2000-område. Havs och Vattenmyndigheten (HaV) har lagt fram förslag om trålförbud i vissa specifikt känsliga områden samt utbildning om de unika naturvärden som finns i området för att få tillstånd för trålfiske.

  I området finns unika naturvärden och det är därför viktigt att fisket bedrivs på ett sådant sätt att dessa inte skadas. Med de här regleringarna bedömer vi att räkfisket i området kan bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt, säger Martin Rydgren, utredare på enheten för fiskereglering.

  Ett flertal marina, ryggradslösa djur har endast hittats i de aktuella områdena, andra har sin huvudsakliga utbredning i samma områden. De specifikt skyddsvärda miljöer HaV lägger förslag på att förbjuda trålfiske i är områden med ögonkorall, tareskogar som finns på grunda, exponerade områden i ytterskärgården samt djupa hårdbottnar. Vid jämförelse mellan skyddade områden och referensområden finns en tydlig skillnad där en minskad biologisk mångfald har upptäckts i referensområdena.

  Med de nya förslagen som har tagits fram i samarbete mellan bland annat förvaltare för nationalparken och företrädare för det småskaliga fisket i området kan ett mer hållbart trålfiske genomföras för de 30 fartyg som är aktiva där. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 juli 2015.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.