Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Många fördelar med biogas – men bristen på sorterat matavfall är problematiskt

  Foto av RitaE från Pixabay Foto: RitaE från Pixabay

  Avfallsbaserad biogas har pekats ut som en viktig del i att kunna minska våra utsläpp av växthusgaser. Trots det satsas det inte på biogas överallt. Nu har forskare vid KTH identifierat de faktorer som avgör hur mycket olika marknader satsar på biogas.

  Biogas är en blandning av gaser som framställs av organiskt material, vanligtvis specialodlade grödor eller avfall, och som till stor del består av metan, en gas med en klimatpåverkan som är 25 gånger högre än koldioxid.

  SMB kontaktade Tatiana Nevzorova, en av författarna till KTH-studien, för att höra mer om biogas och även för att fråga om det trots den höga utsläppsnivån verkligen är fördelaktigt med biogas.

  Biogasanvändandet sänker de totala utsläppen av växthusgaser eftersom biogas kan skapas av organiskt avfall som därigenom blir till användbar energi istället för att enbart bidra till klimatpåverkande utsläpp, berättar Tatiana.

  Energin från biogas kan ersätta energi från fossila källor och därigenom sänka utsläppen av växthusgaser, men det kräver att det totala uttaget av bioenergi inte är för högt så att de biogena utsläppen hinner fångas upp i biosfären.

  Tatiana beskriver hur biogasens funktionalitet är densamma som för naturgas, men att biogas till skillnad från naturgas inte framställs av fossila källor.

  Biogas kan användas för alltifrån el- och värmeproduktion, till bränsle för transporter. Dessutom kan det rötslam som bildas i samband med produktionen av biogas till och med användas som ekologiskt gödningsmedel, enligt Tatiana.

  Det var biogasens fördelar som blev utgångspunkten i Tatianas och hennes kollegors studie och orsaken till att de ville ta reda på varför det, trots fördelarna, på vissa marknader ändå inte satsas fullt ut på biogas. I deras resultat framträdde främst fyra faktorer som bidrar till att biogas används mer på vissa marknader och mindre på andra.

  Den första anledningen till att aktörer satsar på biogas är att man på marknaden verkar proaktivt för utmaningar som klimatförändringar. Den andra faktorn är att det finns stödjande policys inom framförallt politiken. Den tredje faktorn är att det finns stödjande samarbeten inom nätverk. Den fjärde faktorn är partnerskap samt tillräcklig teknisk kapacitet.

  Hur ligger då den svenska marknaden till när det gäller biogas? Enligt Tatiana ligger Sverige bra till, men samtidigt säger hon att det finns mer att göra. Framförallt menar hon att bristen på avfall är problematiskt, den innebär att det i dagsläget inte finns tillräckligt mycket avfall för att producera tillräckliga mängder avfallsbaserad biogas för att kunna möta efterfrågan.

  Fler borde sortera ut sitt avfall, då skulle mer avfallsbaserad biogas kunna produceras, menar Tatiana.

  All användning av biobränsle är inte miljövänlig per automatik. Råvara som kommer från skogen eller specialodlade grödor riskerar att leda till avskogning och skador på biologisk mångfald, så det är väldigt viktigt att den biogas som framställs är hållbar. Det bästa alternativet är därför att göra biogas av vanligt matavfall.

  Tatiana berättar att under 2018 producerades det i Sverige ungefär 1,3 miljoner ton matavfall och att andelen avfall utgör cirka 40 % procent av allt avfall i våra soppåsar. Om det avfallet istället skulle sorteras ut skulle det kunna omvandlas till biogas och biogödsel. Enligt Tatiana skulle det då finnas tillräckligt avfall att producera avfallsbaserad biogas för det lokala behovet.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!