(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.

Nytt naturreservat på nordöstra Gotland

Foto: Anders Hellberg

Området beskrivs som “en liten naturvärdespärla”.

I veckan meddelade länsstyrelsen på Gotland att man bildat ett nytt naturreservat på nordöstra delen av ön. 

Nors, som området kallas, är på 26 hektar och är enligt länsstyrelsen “en liten naturvärdespärla”. Området har under lång tid använts som bete och nästan enbart plockhuggits, vilket troligtvis är orsaken till de höga naturvärden som finns där i dag.

I beslutsdokumentet (pdf) skriver länsstyrelsen:

Nors utgör en mycket artrik och värdefull lokal för djur och växter knutna till ädellövträd och sumpskog, främst lavar men också för fuktkrävande mossor och svampar. Marken har troligtvis varit träd- och skogbevuxen under mycket lång tid. Vid de fåtal inventeringstillfällen som genomförts har det hittats 20 olika signalarter som tyder på skyddsvärd skog/trädklädd mark, varav åtta av dem är upptagna på den nationella rödlistan (2015) för sällsynta och hotade arter.

_______

I Naturvårdsverkets kartverktyg, Skyddad natur, finns information om alla skyddade områden i Sverige.

SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

Läs vad vi vill göra
Tipsa!

Tipsa oss

Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Du kan nu spara nyheter!

  Lägg till något för att läsa senare eller att kunna återkomma till.

  OBS! De sparas endast i den här webbläsaren.