Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Partigranskningen: Vad vill V göra för miljön?

  Vänsterpartiet med Jonas Sjöstedt i spetsen är en grön utmanare som tillsammans med Miljöpartiet rankas som det bästa partiet för miljön av Naturskyddsföreningen.

  Partiets politik

  Vänsterns miljöpolitik präglas mycket utav fokus på global klimaträttvisa och internationell solidaritet.
  De anser att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation, och står bakom energiöverenskommelsen om en 100 procent förnybar energiförsörjning till 2040. De vill minska flygets klimatpåverkan, rusta upp järnvägen, satsa på nya stambanor och höghastighetståg och står bakom flygskatten som regeringen införde den 1 april i år.
  Vänsterpartiet vill satsa på:

  • Nollutsläpp till 2040
  • Ett separat klimatbistånd utöver den ordinarie biståndsbudgeten
  • Hårdare klimatmål i EU
  • Miljökompensation för godstransport på järnvägen
  • Höghastighetståg
  • En Handlingsplan för hur klimat- och miljöpåverkan av livsmedelskedjan, inklusive animalieproduktionen, ska minskas
  • Förbud av nybilsförsäljning av fossila bilar 2025
  • Miljözoner i vissa städer där dieselbilar med höga utsläpp förbjuds 2020
  • Kollektivtrafik, cykel och gång

  När Naturskyddsföreningen granskar partiernas löften inför valet kommer Vänsterpartiet på delad förstaplats. De säger ”ja” till alla de 18 politiska förslag Naturskyddsföreningen lägger fram. Även i WWFs klimatkompass hamnar partiet i topp tillsammans med MP, de enda som står bakom föreningens alla 33 miljöförslag.

  För eller emot…

  • Höghastighetståg 
  • Kärnkraft 
  • Förbud mot försäljning av fossilbilar år 2025 
  • Utfasning av statligt stöd till flyget 
  • Mål för konsumtionsbaserade utsläpp 
  • Stärka skyddet av marina områden 

  Budget
  För år 2020 aviserar regeringen en höjning av miljöbudgeten till över 13 miljarder kronor. Regeringsparterna Socialdemokraterna och Miljöpartiet har genomfört höjningen av miljöbudgeten i samarbete med Vänsterpartiet. Med stöd av Vänsterpartiet föreslog regeringen 5 nya miljarder till klimat- och naturvårdssatsningar under 2018.
  Följande är några nya satsningar ur budgeten 2018:

  • Utökat solcellsbidrag
  • Stöd för metangasreducering
  • Elfordonspremie utökas till att även gälla el-utombordare för båtar
  • Satsa drygt 100 miljoner kronor per år fram till 2020 på att minska problemen med plast i haven

  Frågor till miljöpolitisk talesperson Jens Holm

  – Vilka är Vänsterns tre viktigaste miljöpolitiska frågor?

  • Klimatomställningen; snabbt minska våra utsläpp, bygga om samhället, klimatanpassa samhället för större tålighet mot extremväder.
  • Biologisk mångfald; skydda mer, hållbart skogsbruk, hållbart jordbruk.
  • Levande hav och vattendrag; rädda Östersjön, hårdare miljökrav på vattenkraften, hållbarare fiske.

  SMB:s kommentar: Här blir indelningen tydlig i några av de nationella miljömålen. ”Klimatanpassa samhället för större tålighet mot extremväder” är ingen större överraskning efter sommarens extrema skogsbränder. 
  – Vilka är enligt dig era viktigaste framgångar i miljöpolitiken de senaste åren?
  Klimatlagen och det klimatpolitiska ramverket och att vi i de förhandlingarna (i Miljömålsberedningsförhandlingarna) fick igenom att Sverige ska ha nollutsläpp senast 2045 och ej 2050. Fått igenom kraftigt ökade anslag till skydd av skog i budgeten, ökade satsningar på solenergi, ökade klimatinvesteringsstöd, nattåg till Jämtland och kraftigt ökade satsningar på tåg och kollektivtrafik. Att vi förbättrade Bonus Malus (större bonus för biogasbilar). Att vi numera är den kraft som pressar regeringen för progressivare miljöpolitik (vilket Naturskyddsföreningen uppmärksammat när de utnämnt oss till bästa miljöparti under den här mandatperioden).
  SMB:s kommentar: En hel del miljöframgångar på vänsterns CV.
  – Vad vill Vänstern göra åt subventionerna på 30 miljarder som staten varje år ger till fossil verksamhet?
  Vi vill fasa ut dessa och har drivit på denna och tidigare regeringar ett otal gånger. Här länkar Jens Holm till ett blogginlägg.
  SMB:s kommentar: Det verkar faktiskt vara både mycket snack och mycket verkstad på den här punkten.
  – Hur ställer du dig till en skatt på klimatskadliga livsmedel?
  Vi vill ha politiska beslut för minskad köttkonsumtion, men har inte förslag på någon skatt. Vi vill avskaffa EUs animaliesubventioner och främja växtbaserad mat i offentlig sektor. Vi vill ha en nationell handlingsplan för minskad köttkonsumtion. Om det går rent EU-rättsligt tror vi att ett importförbud mot det som ibland kallas fulköttet (mycket antibiotika och sannolikt också höga utsläpp av växthusgaser) är bättre än en skatt.
  SMB:s kommentar: Bra med konkret förslag på minskad köttkonsumtion och främjande av växtbaserade livsmedel. Dock går det alltid snabbare att göra saker nationellt jämfört med att vänta på EU, där man fortfarande kan driva framåt OCH göra saker på hemmaplan. En handlingsplan är viktig och bra, men en skatt skulle vi kunna införa snabbt vilket skulle kunna ha påverkan i närtid. Och vi har bråttom. 
  – Vill V göra något åt AP-fondernas fossilinvesteringar?
  Vi vill ha nya placeringsdirektiv med krav på att fossilplaceringar ska divesteras. Denna fråga och krav på att de miljöskadliga subventionerna ska bort tar vi också upp i vår valplattform.
  SMB:s kommentar: Den här frågan är central i Vänsterns miljöpolitik och verkar ha varit det under den gångna mandatperioden.

  Vad har V gjort sedan förra valet?

  Vänsterpartiet får också högst betyg i Naturskyddsföreningens kartläggning om vad partierna lovat respektive hållit sedan 2014. De stöttade 16 av de 18 miljöförslag Naturskyddsföreningen lade fram inför valet 2014. De menar att Vänsterpartiet är ”det parti som sammantaget fört den mest ambitiösa miljöpolitiken i riksdagen” under den gångna mandatperioden. Detta kan delvis förklaras av deras dubbla roll som både part i budgetförhandlingarna med regeringen men även som oppositionsparti i riksdagen. De har kunnat föreslå åtgärder som går längre än regeringen gjort.
  Exempel på vad partiet gjort sedan 2014:

  • Infört ett nytt klimatpolitiskt ramverk inklusive klimatlagen, som förbinder alla framtida regeringar att aktivt arbeta med klimatfrågan
  • Höjt miljöbudgeten
  • Utökade skydd av marina områden
  • Föreslagit skärpning av de nationella klimatmålen i en riksdagsmotion om Klimaträttvisa
  • Kemikalieskatt
  • Föreslagit utökat arealskydd av skog i en riksdagsmotion om långsiktigt hållbar skogspolitik 

  Sammanfattning

  Under den gångna mandatperioden har regeringen genomfört en hel del för miljön, mycket har Vänsterpartiet också stått bakom. En del har de inte stått bakom. Bland annat har regeringen och Vänsterpartiet i Transportplanen varit oense om satsningar på vägar eller tåg i Norrland.
  Partiets miljöpolitiska talesperson kommer med flera konkreta förslag både när det gäller utfasning av subventioner till fossilbränsle, och att divestera fossila investeringar av våra pensionspengar.
  Partiet har även lagt fram tydliga åtgärdsförslag för att minska konsumtionen av klimatskadliga livsmedel, dock inte specifikt med en skatt som enligt forskningen skulle kunna göra snabb och tydlig skillnad.
  Sammantaget ger den miljöpolitik som Vänsterpartiet för ett genomtänkt och robust intryck.


  Det här är del 7 i Supermiljöbloggens valgranskning. Vi är partipolitiskt obundna. I budgetberäkningen har vi utgått från utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård.
  Här kan du läsa om övriga partiers miljöpolitik:
  Del 1 – Liberalerna
  Del 2 – Socialdemokraterna 
  Del 3 – Kristdemokraterna
  Del 4 – Miljöpartiet
  Del 5 – Centerpartiet
  Del 6 – Feministiskt Initiativ
  För mer information om partiernas miljöpolitik, spana in WWF:s Klimatkompassen och Naturskyddsföreningens valspecial.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!