Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Rädda Vättern anmäler försvaret – bråket om PFAS trappas upp

  Foto: os

  Försvarsmaktens nyttjande av flygplatsen i Karlsborg anmäls till åklagare av Aktion Rädda Vättern, som anser att miljötillstånd för flygverksamhet saknas. Därmed trappas striden upp om själva grundfrågan – om försvaret ska tillåtas att dränera ett av landets mest PFAS-förorenade markområde och släppa ut de extremt långlivade kemikalierna i Vättern.

  Vi tycker att det är konstigt att Försvarsmakten återupptar flygningarna utan att ha tillstånd. Vi har därför bett åklagaren undersöka detta. Försvarsmakten ska ju värna Sveriges demokrati och rättstat och kan ju då inte själv bryta mot lagarna, säger Elisabeth Lennartsson, ordförande i Aktion Rädda Vättern i ett pressmeddelande från organisationen om den anmälan som nu gjorts.

  Sedan Skövde kommun beslutat att stänga den egna flygplatsen utanför centralorten har försvaret helt nyligen börjat använda sin landningsbana i Karlsborg, vilket SVT Väst berättat om.

  Försvarets flygplats i Karlsborg behöver renoveras och ett vattenrikt område kring denna dräneras. Själva flygflottiljen i Karlsborg lades ned för drygt 25 år sedan, men landningsbanan har varit fortsatt viktig för försvaret. Det finns dock sedan mycket länge krav från miljömyndigheterna att verksamheten prövas enligt miljöbalken – en första sådan ansökan lämnades in redan 2001.

  Prövningen har dragit ut på tiden, och har dragit ihop sig till att bli en synnerligen het potatis för såväl försvarsmakten som miljömyndigheterna och regeringen. År 2013 upptäcktes att det fanns halter av så kallade PFAS, per- och polyfluorerade alkydsubstanser vid flygplatsen.

  Efter mångårig användning av släckskum för brandövningar på flygflottiljen visade sig, efter en omfattande konsultutredning, flera markområden innehålla stora mängder av dessa ämnen.

  PFAS är ett samlingsnamn för en kemikaliegrupp på över 4 000 likartade ämnen som nu står under bred avveckling inom EU. PFAS har konstaterats påverka immunsystemet negativt och är starkt misstänkt för att vara såväl cancerframkallande som hormonstörande på olika sätt.

  Det finns på enstaka platser runt flygplatsen även höga halter av den enskilda kemikalie i gruppen, PFOS, som har visat sig vara mest skadlig och som är extremt långlivad. Denna förbjöds inom EU redan år 2009.

  2018 lämnade Försvarsmakten in en ansökan om att inför en renovering och ombyggnad av flygplatsen få genomföra en omfattande markavvattning, vilket dock stött på mycket starkt motstånd hos allmänheten och inom kommunerna runt Vättern.

  Aktion Rädda Vättern framhåller för sin del att en omfattande dränering dels innebär ett hälsohot eftersom halterna av PFAS i dricksvatten från Vättern skulle öka, dels bryter mot de förpliktelser Sverige har gentemot EU kring skyddet av värdefull natur. Organisationen har också i en omfattande skrivelse till kommunerna runt sjön betonat att läget redan idag, utan markdränering av marken i Karlsborg, är problematisk.

  Försvarsmakten har nyligen stött på motgångar från högsta ort i det känsliga ärendet. Sommaren 2021 upphävde regeringen beslutet om att godkänna en ansökan från försvarets egen miljöenhet, Försvarsinspektören för hälsa och miljö, att dränera marken allra närmast rullbanan. Detta handlade alltså om en väsentligt mer begränsad åtgärd än vad ansökan från 2018 avser. Regeringen meddelade så kallad inhibition, verkställighetsförbud, och skickade tillbaka ärendet till försvarsmakten för ny handläggning.

  Om den nu åtalsanmälda landningen med ett militärflygplan säger försvarsmaktens talesperson att man låtit experter gå igenom juridiken som styr användningen av flygplatsen och att man funnit att det inte bryter mot några regler att återuppta flygningarna.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.