Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Regeringen förlänger Cementas tillstånd efter vinklad snabbutredning

  Efter en snabbutredning av konsultbolaget Ramböll kommer regeringen att tillfälligt förlänga Cementas brytningstillstånd på Gotland med åtta månader. Det meddelade näringsminister Ibrahim Baylan (S) på en presskonferens under tisdagen. Förlängningen blir möjlig genom att miljölagstiftningen luckras upp med ett särskilt beslut.

  Ett produktionsstopp av kalkstensbrytning i Slite den sista oktober kan få betydande konsekvenser för flertalet branscher på kort sikt, sade han på en presskonferens på tisdagen, som bland andra DN rapporterade om.

  Rent tekniskt ska nu regeringen ändra en bestämmelse i miljölagen så att Cementas nuvarande tillstånd baseras på den tillåtna volym kalk som återstår att bryta, och inte den tidsgräns när det löper ut, vilken är den 31 oktober.

  Mark- och miljööverdomstolen avslog Cementas ansökan om nytt brytningstillstånd i ett uppmärksammat beslut i början av juli, vilket Supermiljöbloggen berättat om.

  Regeringen följer vad Ramböll konstaterar i sin utredning, att det blir mycket svårt att importera cement om Cementas produktion i Slite plötsligt uteblir. Sliteanläggningen står för cirka 60 procent av cementkonsumtionen i Sverige.

  Det framgår dock av utredningen, vilket TT rapporterar om, att det huvudsakligen är branschföreträdare som tillfrågats. Enbart två fristående experter har intervjuats om sin syn på problematiken – en KTH-forskare och en enhetschef på Trafikverket.

  Cement, bindemedlet till världens vanligaste handelsprodukt betong, är en av de största enskilda utsläppskällorna av koldioxid och därmed central för klimatfrågan. Cementas anläggning i Slite är landets andra största utsläppskälla med cirka 1,6 miljoner ton koldioxidutsläpp per år och ligger därmed tvåa efter den överlägsna ettan, Svenskt Stål AB i Luleå som släpper ut fem miljoner ton koldioxid per år.

  Men den juridiska tvisten om Cementas produktion handlar inte alls om koldioxidutsläppen, utan om huruvida företaget tillräckligt har utrett de miljömässiga konsekvenserna av fortsatt brytning i sin så kallade MKB, miljökonsekvensbeskrivning, eller ej.

  Advokaten Johan Öberg som företräder Cementas motparter i domstolsärendet understryker detta i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet och betonar att det är EU:s vattendirektiv som är den springande punkten i fallet. EU:s krav på medlemsländerna att värna och trygga medborgarnas tillgång till vatten ligger inbäddad i svensk miljölagstiftning och kan inte rundas, menar han.

  SGU, Vattenmyndigheten, länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket underkände Cementas underlag och slutsatser om den sökta verksamhetens negativa konsekvenser för grundvattnet, skriver han i sitt inlägg.

  Cementa har för sin del anmärkt på att mark- och miljödomstolen i sitt avslagsbeslut inte har använt sig att tillräckligt god kompetens för att bedöma företagets MKB. Man har begärt att Högsta domstolen ska pröva Mark- och miljödomstolens avslag på ansökan, men beslut har inte fattats ännu om målet tas upp.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!