Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Så vill Miljömålsberedningen minska luftföroreningarna

  Foto: Tage Olsin ( Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

  Miljömålsberedningen har tidigare presenterat sitt förslag på klimatstrategi, som Supermiljöbloggen skrivit mer om här. Förra veckan presenterade Miljömålsberedningen även sitt förslag till mål och åtgärder för bättre luftkvalité. Samtliga riksdagspartier, med undantag för Sverigedemokraterna, står bakom förslaget som regeringen nu ska behandla. 

  Cirka 5500 personer i Sverige beräknas dö årligen på grund av luftföroreningar. Av dessa dödsfall bedöms cirka 3000 bero på luftföroreningar från andra länder, 1300 dödsfall beror på lokala trafikavgaser, 1000 dödsfall beror på luftföroreningar från vedeldning och 200 dödsfall beror på partiklar från vägslitage. Dessutom kostar luftföroreningarna i Sverige cirka 35-42 miljarder kronor årligen.

  För att Sveriges miljömål om frisk luft ska uppnås föreslår Miljömålsberedningen bland annat dessa nya etappmål:

  • Begränsa utsläppen från vägtrafik i tätorter. Minst 25 procent av persontransporterna där ska ske med kollektivtrafik, cykel eller gång.
  • Begränsa utsläppen från småskalig vedeldning.
  • Minska luftföroreningar från andra länder. Sverige ska genomföra “riktade insatser mot större utsläppsländer öster om EU” och sjöfartens utsläpp av kväveoxider på Östersjön och Nordsjön ska halveras till 2025 jämfört med 2010.
  • Sverige ska uppfylla EU:s mål om minskade luftföroreningar.

  Miljöberedningen föreslår i klimatstrategin att klimatutsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Många av åtgärderna som behövs för att nå det förslaget kommer också att ha positiva effekter på luftkvalitén.

  Utöver dessa åtgärder föreslår Miljömålsberedningen bland annat hårdare miljökrav och bättre inspektion av utrustning för vedeldning, att Sverige ska vara fortsatta aktiva i det internationella arbetet mot luftföroreningar och att stöd ska ges till forskning och utveckling av tekniker för att minska utsläppen från sjöfarten.

   

   

   

   

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra