Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Snart kan hetta orsaka fler dödsfall än infektionssjukdomar

  Foto: Pixabay

  Den globala upphettningen fortsätter i takt med ökade utsläpp av växthusgaser. Med stigande temperaturer riskerar de värmerelaterade dödsfallen öka avsevärt och bli fler än de dödsfall som orsakas av alla infektionssjukdomar tillsammans. Det visar ny forskning som därmed sätter fingret på hur viktigt det är att begränsa utsläppen av växthusgaser.

  Vi har precis lämnat ännu en värmebölja bakom oss, och även om den inte var i närheten av den historiska värmeböljan 2018 är det något vi alltmer kommer behöva vänja oss vid. Antalet värmeböljor verkar nämligen ha blivit fler och värre sedan 1950-talet, enligt en studie i Nature Communications, och antas förvärras under fortsatt global upphettning.

  Stora värmeböljor har under de senaste åren drabbat bland annat USA, Europa, Australien, Indien, och Arktis. 2020 beräknas dessutom kunna bli det varmaste eller näst varmaste någonsin, i linje med den långsiktiga trenden av stigande temperaturer. Frågan är hur detta kommer påverka vår hälsa med tanke på att värmeböljan 2018 ledde till en överdödlighet på cirka 700 dödsfall enbart i Sverige och värmeböljan 2003 lever kvar som ett varnande exempel med över 50 000 dödsoffer i Europa, varav 15 000 bara i Frankrike.

  Detta är dock inte i närheten av vad ny forskning nu föreslår. I ett scenario med fortsatt höga utsläpp av växthusgaser där allt för lite görs för att begränsa dessa beräknas den globala dödligheten att höjas med 73 dödsfall per 100 000 människor i slutet av seklet. Det kanske inte låter mycket, men det matchar nästan den nuvarande dödligheten från alla infektionssjukdomar tillsammans, inklusive tuberkulos, hiv/aids, malaria, dengue feber och gula febern.

  Genom att använda sig av ett enormt globalt datamaterial med döds- och temperaturregister ville forskarna se hur de här två variablerna var relaterade. Amir Jina, miljöekonom vid University of Chicago och medförfattare till studien, säger till The Guardian att de ville undersöka inte enbart direkta orsaker av värmeböljor som värmestress utan också mindre uppenbara kopplingar som den kraftig ökningen av hjärtattacker under en värmebölja:

  Många äldre dör på grund av indirekt värmepåverkan.

  Det är dessutom fattigare samhällen som idag finns i världens hetaste områden som kommer att drabbas värst. För länder som Ghana, Bangladesh, Pakistan och Sudan kan temperaturhöjningen innebära ytterligare 200 eller fler dödsfall per 100 000 människor. Bill Gates kommenterade forskningen genom att jämföra med covid-19, vilket skulle innebära att redan 2060 skulle klimatförändringen vara lika dödlig som pandemin och år 2100 fem gånger så dödlig. Däremot kommer kallare och rikare länder som Norge och Kanada under tiden att se en minskning av dödsfallen eftersom färre människor kommer att dö på grund av extrem kyla.

  Den ekonomiska kostnaden för alla värmerelaterade dödsfall beräknas kunna kosta världen 3,2 procent av den globala ekonomiska produktionen i slutet av seklet om utsläppen inte begränsas. Varje ton koldioxid som släpps ut innebär en kostnad på 36,60 dollar i skada utifrån ett scenario med höga utsläpp. Det värsta utsläppsscenariot som forskarna i studien räknar med innebär att utsläppen fortsätter att växa utan återhållsamhet, vilket medför att den genomsnittliga globala temperaturökningen kommer överstiga 3 grader år 2100.

  Forskningen bekräftar därmed det vi redan vet, att det är de fattigare, varmare delarna av världen som kommer att behöva kämpa för att anpassa sig till outhärdliga förhållanden. Därför bör klimaträttvisa vara ett centralt begrepp i det omfattande globala klimatarbete som behöver komma igång på allvar och sedan intensifieras. Det är nämligen på liv och död. Forskarna kunde visa att utifrån ett måttligt scenario där utsläppen snabbt minskas blir de temperaturrelaterade dödsfallen mindre än en tredjedel jämfört med det allvarligare scenariot. De ekonomiska kostnaderna kommer också att bli betydligt lägre. Det lönar sig därmed att agera tidigt, särskilt nu när vi redan är sent ute.

  Klimatkrisen måste därför börja behandlas som det hot mot folkhälsan det är och tydligare betona att det rör sig om jämlikhet. Är det något covid-19 visat är det att genom den intensiva fokuseringen på dödstal och ekonomisk förlust via dagliga presskonferenser och mediatryck leder det också till diskussion och åtgärder. Klimatkrisen får inte glömmas (eller gömmas) bort.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra