Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Sverige kan ha 100 procent förnybar el redan 2020

  Foto: Eon

  Sverige skulle kunna ha ett 100 procent förnybart elsystem redan 2020, men med energiöverenskommelsen riskerar vi att missa målet till 2040. Framför allt krävs en satsning på solceller samtidigt som utbyggnaden av vindkraft och biokraft fortsätter i samma takt som i dag, skriver tre forskare och en expert inom förnybar energi på DN debatt.

  Debattörerna har på uppdrag av WWF, Greenpeace, Naturskyddsföreningen och organisationen 100 procent förnybart räknat på tre scenarios hur Sverige skulle kunna vara helt förnybart till 2020, 2025 och 2030.

  De olika scenarierna innebär olika ambitionsnivåer för förnybart, men alla är fullt genomförbara och dessutom medför de en rad andra fördelar för omställningen av energisystemet i stort och för arbetet med att nå Sveriges miljömål. En kostnadseffektiv omställning till ett hållbart elsystem ger god leveranssäkerhet, minskar klimatpåverkan och ger oss möjlighet att exportera elenergi med låg klimatpåverkan till andra länder.

   

  För att kunna bli helt förnybara till 2020 krävs det att:

  – solenergin ökar med 4 TWh
  – vindkraften byggs ut med 28 TWh
  – bioenergin ökar med 5 TWh, och att
  – energieffektiviseringar minskar elenergibehovet med 5 TWh

  Jämförelsevis ökade vindkraftsproduktionen under förra året med 43 procent, till 16,5 TWh. Det är 10,3 procent av Sveriges totala elproduktion.

  I 2025-scenariot ligger utvecklingen av förnybart på samma nivå som de senaste åren. Där har de lämnat utrymme för ökning av elenergiförbrukningen samtidigt som:

  – solenergin ökar med 7 TWh
  – vindkraften utvecklas med 28 TWh
  – biokraft utvecklas med 5 TWh
  – energieffektiviseringar minskar elenergibehovet med 7 TWh

  Här betonar debattörerna att utvecklingen går i en lägre takt än vad som är möjligt.

  Att vänta till 2030 för att ställa om skulle innebära en ”rejäl inbromsning av utbyggnadstakten för förnybart”. Där ökar:

  – solenergin med 10 TWh
  – vindkraften med 28 TWh
  – biokraften med 5 TWh
  – samtidigt som elenergibehovet minskar med 8 TWh.

  I det scenariot får vi ett överskott som kan exportera förnybar energi till våra grannländer.

  Samtidigt kritiserar experterna energiöverenskommelsen.

  Med energiöverenskommelsens planer att öka förnybar elproduktion med endast 18 TWh till år 2030, genom ett förlängt och utökat elcertifikatssystem, är risken stor att Sverige helt och hållet missar målet till år 2040. Våra scenarier visar att åtminstone dubbelt upp, 36 TWh ny förnybar eltillförsel, behövs för att upprätthålla elbalansen samtidigt som eleffektivisering utgör en kraftfull energiresurs för slutanvändarna.


   

  Debattörerna:

  Jonny Hylander, professor i energiteknik vid Högskolan i Halmstad
  Göran Sidén, universitetslektor, elkraftteknik vid Högskolan i Halmstad
  Christian Stenqvist, dr i miljö- och energisystem från Lunds tekniska högskola, energianalytiker och utvärderingskonsult vid EvalPart
  Charlotta Winkler, solenergiexpert och konsult för energiteknik vid WSP Sverige

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!