Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Världen förbrukar alltmer resurser

  Foto: Orlovic (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

  Världens totala resursförbrukning har tredubblats sedan 1970-talet, enligt en ny rapport från FN:s International Resorce Panel. År 1970 var den globala resursutvinningen 22 miljarder ton och år 2010 var den 70 miljarder ton. Om vi fortsätter förbruka på samma sätt som hittills bedöms resursutvinningen vara 180 miljarder ton år 2050. 

  Den positiva sidan av den ökade resursanvändninen är att levnadstandaren har ökat. Den främsta orsaken till ökningen av resursförbrukningen är att inkomsten per person har ökat och att det bildats en ny medelklass i fattigare länder. Att befolkningen ökar har också bidragit till att resursförbrukningen ökat, men det är inte en lika stor anledning som ökningen av inkomst.

  Den negativa sidan är att den ökade resursförbrukningen drabbar miljön. Ökad materialanvändning bidrar till koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, förlust av biologisk mångfald, avfall och luftföroreningar.

  Även om resursförbrukningen och levnadstandarden har ökat i många fattigare länder så är det fortfarande stor skillnad mellan världens regioner. I Nordamerika är resursförbrukningen cirka 25 ton per person, i Europa cirka 20 ton per person, i stora delar av Asien och Latinamerika cirka 10 ton per person och i Afrika cirka 3 ton per person.

  Att frikoppla resursanvändning från materiell tillväxt är en viktig del av lösningen. Men det behövs också ett pris på utvinning av naturresurser som speglar den miljömässiga och sociala kostnaden och minskar konsumtionen av resurser. Intäkterna som ett högre pris på naturresurser skapar kan användas för forskning och utveckling av resurseffektivare tekniker.


  FÖRDJUPNING:

  Det krävs mer resurser idag än år 2000 för att ekonomin ska växa med en BNP-enhet, vilket innebär att resurseffektiviteten har minskat. Det beror på att mycket ekonomisk aktivitet har flyttat från resurseffektivare, mätt i resurser per BNP-enhet, ekonomier som Europa, Japan och Sydkorea till resursintensivare ekonomier som Kina och andra asiatiska länder. Även om Europa använder mer resurser per person än Kina så använder Kina mer resurser per BNP-enhet än Europa. Det gör att resursanvändningen ökar när produktion flyttas från Europa till Kina.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra