Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  C-studenterna: ”Förnybara energikällor gör störst nytta som komplement till kärnkraften”

  C-studenterna låg förra veckan bakom ett längre debattinlägg på Supermiljöbloggen där de tog tydlig ställning för kärnkraften. Inlägget möttes av mothugg från Gröna Studenter som anser att kärnkraften representerar en uråldrig energipolitik och från John Lindberg som menar vi måste våga satsa på framtidens teknologi. I en slutreplik bemöter nu C-studenterna de tidigare debattörernas inlägg.  

  Det är glädjande att vi får en öppen och ärlig debatt inom miljörörelsen kring framtidens energiförsörjning. Hur vi skapar en hållbar och fossilfri energiförsörjning som samtidigt möjliggör tillväxt i världen är en av de stora ödesfrågorna och vi välkomnar de repliker som vi har fått på vår debattartikel kring kärnkraften.

  Gröna Studenter menar att kärnkraften står för en oacceptabelt stor säkerhetsrisk. Vi förstår deras oro, men menar att klimatförändringarna orsakade av de 82 % fossila bränslen i det globala energisystemet, är ett mycket större hot. Klimatförändringarna måste tas på allvar och då måste alla fossilfria alternativ bejakas. Världen har inte råd att Sverige, som ett av få länder i världen med fossilfri elproduktion, äventyrar detta.

  Självfallet vill även vi se utveckling av den förnyelsebara energin och fullt ut använda den potential som finns för vind- och solenergi i Sverige. Men utbyggnaden av förnybara energikällor behöver inte vara ett nollsummespel utan kan göra som störst nytta som komplement till den fossilfria kärnkraften. Istället för att pussla ihop effekter från vind och sol för att försöka kompensera kärnkraftens effektbalans, kan elen göra direkt nytta i Europa och ersätta fossil el. På så sätt gör Sveriges klimatvänliga el störst miljönytta. Det är mycket tråkigt att Gröna Studenter inte ser dessa miljöfördelar.

  Det är olyckligt när debattörer isolerar Sveriges energisystem från omvärlden. Med dagens länkar i elnätet så kan Sverige bidra i arbetet mot klimathotet utanför våra gränser. Avvecklas kärnkraften i Sverige har vi dock betydligt större problem att lösa, och att exportera större mängder förnybar el kommer inte vara möjligt. En minskad elproduktion med ca 40 %, som kärnkraften står för, innebär inte bara effektbrist i flera elområden utan riskerar att ge betydligt fler störningar i elnätet. Detta kan de förnybara elproducenterna inte ersätta, utan förvärrar snarare problemen med sin intermittenta drift, och mycket talar tyvärr för att fossila bränslen då skulle tvingas användas för att klara Sveriges elbehov.

  Effektskatten skapades för att vara en fiskal skatt då kärnkraften var stabil och hade hög leverans, men på grund av låga elpriser har den gått till att vara ekonomiskt styrande och missgynnar kärnkraften. Vid införandet lovade man att effektskatten skulle sänkas i händelse av detta eftersom det inte skulle vara en styrande skatt. Istället har regeringen valt att göra tvärt om och höjer skatten, vilket leder till att flera elbolag tvingas stänga ner reaktorer i förväg. Att i förväg stänga ner dugliga, driftssäkra reaktorer kommer inte bara att orsaka ekonomiska förluster utan är närmast ett hån mot klimatet. Att hänvisa till att kärnkraft är direkt olönsamt är därför en missvisande bild. Regeringen medverkar i högsta grad till att missgynna kärnkraften. Detta är en inriktning som Gröna Studenter är fullt medvetna om.

  2010 beslutade riksdagen att införa ett obegränsat skadeståndsansvar för innehavare av kärntekniska anläggningar, med en lagstadgad finansiering på 12 miljarder. Detta enligt Pariskonventionen. I klartext innebär det att elproducenter tvingas försäkra sig för skador upp till 12 miljarder och ersätta alla eventuella skador som går utöver det. Den typen av ansvarsutkrävande är större än vad exempelvis vattenkraftsproducenter har. Vi tycker att det är bra men att likformighet mellan energislagen krävs.

  Avslutningsvis vädjar vi till Gröna Studenter, regeringen och energikommissionen att se till helheten i energisystemet och inte se Sverige som en isolerad ö. Klimatproblemen är globala och måste hanteras med hjälp av internationellt samarbete och handlingskraft. Att prata om 100 % förnybart Sverige, i en värld som är 82 % fossil, räcker inte. Klimatet måste räddas och då kan vi inte ignorera kärnkraften.

   

  Alfred Askeljung (C)
  Förbundsordförande Centerstudenter

  Emma C Wiesner (C)
  Förbundsstyrelseledamot Centerstudenter

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra