Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Fores: Detta är anledningen till skillnaderna i SCB:s och Naturvårdsverkets utsläppsstatistik

  ”I våras (20170505) presenterade Naturvårdsverket ny statistik för utsläpp av växthusgaser: Snabbstatistik, nationella utsläpp av växthusgaser år 2016. De skriver: ”Utsläppen av växthusgaser uppskattas till 53,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter för år 2016. Det innebär att utsläppen är i stort sett oförändrade jämfört med 2015.”Sifforna är en ”första uppskattning” men ur klimatperspektiv är resultatet förstås inte gott nog”, skriver den gröna liberala tankesmedjan Fores idag i ett debattinlägg på Supermiljöbloggen. 
  Dock är det betydligt mer hoppingivande än SCB:s statistiknyhet från samma dag: Trendbrott 2016 – utsläppen av växthusgaser ökade fyra kvartal i rad. ”De svenska utsläppen av växthusgaser ökade under samtliga kvartal 2016 samtidigt som ekonomin fortsatte att växa.”
  Såväl Naturvårdsverket som SCB redovisar att det finns olika sätt att räkna på och förklarar varför man väljer att räkna på ett visst sätt. Ändå är det förvirrande att två svenska myndigheter med hög trovärdighet och vars rapporter tas för sanningar levererar olika budskap.
  Och för att förvirra ytterligare – båda har rätt i sin rapportering. SCB:s fortsätter sin rapportering om att utsläppen ökat under fyra på varandra följande kvartal med:
  ”För ökningen står framför allt sjöfarten och flyget samt tillverkningsindustrin och el- gas och värmeverken.”
  Häri står förklaringen till att SCB och Naturvårdsverket landat i så olika slutsatser. SCB inkluderar i sin rapportering utrikes bunkring av bränsle till såväl sjöfart som flyg i transportsektorn. Naturvårdsverket förklarar varför de särredovisar siffror för bunkring för utrikes sjöfart och flyg samt att dessa utsläpp inte omfattas av nationella klimatmål.
  Bunkringen, där bunkerbränsle till utrikes sjöfart står för merparten, är så omfattande att det påverkar utsläppsstatistiken för hela transportbranschen. ”Utsläpp från inrikes transporter (…) minskade med fyra procent jämfört med 2015” skriver Naturvårdsverket.”Utsläppen av växthusgaser från transportbranschen (…) ökade med 6,4 procent 2016 jämfört med 2015” enligt SCB.
  En slutsats av det här är att myndigheterna med ansvar för miljöstatistik borde koordinera sin statistik och sin rapportering av densamma bättre och ett sådant arbete pågår. Det finns även anledning att som användare av statistik rannsaka sig själv.
  Båda myndigheterna hänvisar till en promemoria som förklarar att det finns olika sätt att redovisa utsläppen på och varför.
  Om man läser även denna förstår man varför siffrorna skiljer sig åt. Men dit kommer kanske inte alla läsare. Vi har vid flera tillfällen tolkat utsläppsstatistik och kommenterat uppgifter, inte minst från SCB. Kanske på ibland väl lösa boliner. Från att tidigare ha kommenterat SCB:s statistik sektorsvis väljer vi därför att här bara, helt kort, kommentera de totala utsläppen.
  Oavsett om utsläppen, enligt Naturvårdsverket, ”är i stort sett oförändrade jämfört med 2015” eller om de svenska utsläppen av växthusgaser, med SCB:s sätt att mäta, ”ökade under samtliga kvartal 2016” så är det inte gott nog. Att ekonomin växer leder inte heller det till att uppnå svenska mål om utsläppsreduktion. Även om de båda myndigheternas rapportering skiljer sig något åt är siffrorna en viktig väckarklocka för ett land med högt ställda ambitioner på klimatområdet.
  Sjupartiöverenskommelsen att till år 2045 nå nettonoll i klimatpåverkan, med 85% minskade utsläpp, kräver en genomsnittlig minskningstakt på 5-6% per år. Sedan 2010 har utsläppen minskat, se figur nedan, men inte snabbt nog.
  Ju längre vi skjuter insatser framför oss desto kraftfullare åtgärder behövs så småningom. Det är nu angeläget att såväl politiken som näringslivet tar nya krafttag och i närtid visar upp en trovärdig färdplan för att nå klimatmålen. Att Sverige nu inte tycks klara detta är en illavarslande signal även utanför landets gränser.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Figur 1: Naturvårdsverkets ”Snabbstatistik, nationella utsläpp av växthusgaser år 2016”. En första uppskattning för 2016 visar att utsläppen av växthusgaser, enligt Naturvårdsverket, är oförändrade jämfört med 2015 vilket inte räcker för att uppfylla svenska utsläppsmål.
   
  Markus Larsson och Gunilla Sandin Fores klimat- och miljöprogram


  Tack till Eva Jernbäcker, Naturvårdsverket, som påpekade skillnaderna i rapportering mellan SCB och Naturvårdsverket och som hjälpte till att reda ut begreppen.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra