Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Jonas Paulsson, Köttfri måndag: ”Inför köttskatt i vårbudgeten”

  Bara två av Sveriges 16 miljökvalitetsmål beräknas nås till år 2020, enligt den årliga uppföljningen av miljömålen. Då räknas ändå inte det så kallade saknade miljömålet, det vill säga miljöpåverkan i andra länder orsakad av svensk konsumtion, som Jordens Vänner har föreslagit Sveriges riksdag att införa.

  I och med decemberöverenskommelsen kan regeringen inte skylla på oppositionen. Det åligger nu på regeringen att använda kraftfulla ekonomiska styrmedel för att förverkliga miljömålen.

  Alliansen har gett regeringen grönt ljus att bedriva en rationell miljöpolitik som beaktar vår konsumtion. Häromdagen skrev statsministern om extrasatsningar i vårens ändringsbudget. Med andra ord kan regeringen även välja att satsa statliga pengar på minskad köttkonsumtion. Regeringen kan föreslå en köttskatt. Det handlar bara om vilja och det är ju just vad politik är: Att vilja eller att inte vilja. Att göra eller bara snacka.

  Kött är vår tids stora miljöbov. Redan 2006, i rapporten Livestock’s Long Shadow, skrev FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, att djurhållningen är en av topp tre faktorer vad gällde markförstörelse, skogsskövling, vattenförorening, vattenbrist och förlorad biologisk mångfald. FN slår fast att djurhållningen är en av de två eller tre största bidragande faktorerna till alla våra mest allvarliga miljöproblem, på varje skala från den lokala till den globala.

  Efter mer än 100 dagar med den nya rödgröna regeringen är det dags att titta närmare på vad den har uträttat. Visserligen är 100 dagar inte någon jättelång tid och dessutom föll regeringens första budget. Men ändå, den fråga som jag ställer mig är: Vad tänker regeringen göra för att förverkliga miljömålen och minska konsumtionen av kött- och mejeriprodukter?

  Regeringen har meddelat att industrirepresentanterna Maria Wetterstrand (styrelseledamot för Cortus Energy), Anders Wijkman (ordförande för Återvinningsindustrierna) och Annika Helker Lundström (tidigare vd för Svensk Vindenergi) blir nyckelpersoner när regeringen förstärker Sveriges miljömålsarbete. Risken är överhängande att deras arbete kommer att styra över miljardbelopp från skattebetalarna till svensk industri utan att miljömålen påverkas i någon större utsträckning. Annika Helker Lundström säger avslutningsvis i regeringens pressmeddelande att näringslivets viktiga miljöarbete ska synliggöras, stimuleras och drivas på. Den diffusa målsättningen inger berättigad oro angående opartiskheten. En omedelbar satsning på minskad köttkonsumtion hjälper däremot konkret förverkligandet av miljömålen, snabbt och effektivt.

  Regeringen har en socialdemokratisk landsbygdsminister. Han heter Sven-Erik Bucht och han har inlett arbetet med att ta fram en ny livsmedelsstrategi för tillväxt i hela livsmedelskedjan. Målsättningen är ökad livsmedelsexport, mer offentliga inköp av närproducerad ekologisk svensk mat, förstärkta svenska matvarumärken och turistsatsningar på nöjesjakt och fritidsfiske.

  Livsmedelsstrategin ska omfatta ”hela kedjan från primärproducent till export”. Vi ska nog inte förmoda att regeringen med ”primärproducent” syftar på kalven som skiljs från sin mamma vid födseln för att vi ska kunna spola i oss hennes bröstmjölk. Att ambitionen att minska animaliekonsumtionen saknas som politiskt mål innebär ett allvarligt bakslag för miljön och djuren.

  Det har snart gått fem år sedan FN:s miljöprogram, UNEP, rapporterade att vi omgående och drastiskt måste minska konsumtionen av kött och mejeriprodukter för att undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna. Men varken landsbygdsministern, livsmedelsstrategin eller miljödepartementet nämner behovet av att minska kött- och mejerikonsumtionen. Rätta mig gärna om jag har fel. Jag skulle älska att ha fel i denna fråga.

  Ett gammalt uttryck lyder att ju mindre makt som en har desto bättre känsla har en för rätt och fel. Svenska skolelever, som inte har någon större makt att tala om, har runt om i landet infört köttfria dagar på sina skolor. En tredjedel av landets kommuner har infört köttfria dagar eller på annat sätt minskat konsumtionen av kött i motsvarande grad. Men inte en enda statlig skattekrona har satsats av regeringen på att stödja denna positiva utveckling.

  Faktum är att den rödgröna regeringen inte har fattat ett enda beslut för att minska svenskarnas konsumtion av animalier trots att en minskad köttkonsumtion är den viktigaste faktorn för att miljömålen ska kunna uppnås. Det är högt tid att bryta denna handlingsförlamning. Inför köttskatt redan i vårbudgeten!

  Jonas Paulsson, initiativtagare Köttfri måndag

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra