Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  Naturvårdsverket: "Sveriges miljömål leder oss mot de globala hållbarhetsmålen"

  ”Tillsammans har vi ett uppdrag: att lösa de stora miljöproblemen. 18 år har gått sedan Sveriges miljökvalitetsmål beslutades av riksdagen. Under de senaste decennierna har vi i Sverige byggt upp ett starkt och framgångsrikt miljöarbete. Nu är det hög tid att bygga vidare på de nationella miljömålen”, skriver Björn Risinger, Generaldirektör Naturvårdsverket, idag i en debattartikel på Supermiljöbloggen. 
  Vi kan jobba mer med ömsevinster, alltså att finna och gynna synergier mellan olika samhällsmål. Som FN: s generalsekreterare Ban Ki-moon sa: ”att rädda vår planet, utrota fattigdom och främja ekonomisk tillväxt – det är en och samma kamp”. På ett toppmöte i september 2015 antog FN Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Det är ett historiskt viktigt steg som jag tror kommer att påverka allas vår framtid.
  Sveriges övergripande miljömål är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Liksom Agenda 2030 förutsätter detta en så kallad transformativ utveckling av samhället. Till exempel att vi genomgripande förändrar hur vi producerar och konsumerar varor och tjänster. De svenska miljömålen anger vad som krävs för att vårt svenska samhälle ska vara ekologiskt hållbart.
  De nationella miljömålen behövs fortfarande. Miljökvalitetsmålen ska leda oss så att vi även i framtiden har frisk luft, levande sjöar och skogar, rent dricksvatten, ett rikt odlingslandskap och hållbara städer. Målen i Agenda 2030 är universella och gäller alla länder, även Sverige.
  Miljömålen kan innebära en svensk konkretisering och prioritering av miljödelen i Agenda 2030. Vi kan dra lärdomar från miljömålssystemet, få mervärden genom att förena miljö och sociala frågor, och skapa en ekonomisk utveckling med mindre belastning på miljön. Det är vi ledamöter i Miljömålsrådet eniga om.
  Jag ser fram emot att ta del av Agenda 2030-delegationens förslag till handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan, som de överlämnar till regeringen 31 maj. Jag hoppas att det där finns satsningar på att ta fram konkreta, nationella åtgärdsmål för att få fart i omställningen till ett hållbart samhälle. Det tror jag är en viktig framgångsfaktor.
  Åtgärdsmål har potentialen att koppla samman övergripande mål. De kan fungera som grund för prioriteringar och samarbete genom att tydliggöra vad olika aktörer behöver och kan göra.
  Men mer av samma räcker inte. Trots att mycket framgångsrikt miljöarbete genomförs hela tiden så når vi inte målen. Vi behöver ta större språng och satsa mer på att främja det som är bra för miljön och förebygga att miljöproblem uppstår.
  Innovation kan bidra till ett annorlunda samhälle. Det handlar inte bara om miljöteknik, där vi är vana att Sverige ligger i framkant. Innovation handlar om förbättringar i vid bemärkelse. Till exempel nya tjänster som att inkludera cykel och samåkning i bil i kollektivtrafiken, eller nya affärsmodeller för att återanvända produkter. Detta kan också skapa arbetstillfällen, som vi ser i satsningarna på biodiesel från skogsråvara.
  Vi måste även tänka efter först. Konsekvensanalyser ger underlag för många viktiga beslut i samhället. De möjliggör att i god tid räkna med nyttor och skador för miljö, människors hälsa och ekosystemtjänster – och framöver även i ökad utsträckning sociala frågor.
  Att restaurera, sanera och återställa miljöskador är viktigt men räcker inte för att driva utvecklingen framåt. Jag ser det som grundläggande att värdera miljö rätt och att göra det lätt att göra rätt val för miljön. Samhällsplanering, cirkulär ekonomi och prissignaler är viktiga för att påverka drivkrafter och beteenden.
  Ibland låter det kanske som att vi har ett berg att bestiga för att nå våra nationella miljömål. Så är det inte, tycker jag. Många har tagit fasta på Agenda 2030 och det finns goda möjligheter att nu få ett ökat driv i miljö- och hållbarhetsarbetet.
  Naturvårdsverket vet hur miljön mår, hur miljöarbetet går, och vad som behöver göras för att nå miljömålen.
  Som chef för myndigheten vill jag att Naturvårdsverket ska ha ett tydligt fokus på arbetet för att nå miljömålen. Några exempel där vi bidrar till transformativa steg framåt är att vi ger stöd till stadsinnovationer och till klimatklivet, som inte minst går till omställning av transportsektorn. Vi jobbar med grön infrastruktur för att stärka ekosystemtjänster och biologisk mångfald i samhällsplanering. Vi är en utpekad utvecklingsmyndighet för smartare miljöinformation och digitaliseringen av det offentliga Sverige.
  Runt om i samhället ser jag många friska krafter som bidrar till att vi kan närma oss miljömålen. Även om internationella, nationella och lokala miljömål har formulerats i olika sammanhang av FN, EU, Sverige, myndigheter, kommuner och företag så har de samma syfte – att vi alla ska dra vårt strå till den hållbara stacken.
  För att fånga upp och ge bränsle åt det miljöengagemang som finns ute i landet lanserar vi i morgon, den 30 maj, nya sverigesmiljömål.se. Webbplatsen ska stödja miljöarbetet i företag, kommuner, nationella myndigheter och länsstyrelser. Webbplatsen driver vi i samarbete med flera myndigheter och den kommer att växa fram över tid. Jag passar på att uppmuntra dig att återkoppla på vad som är bra och vad vi behöver trimma eller lägga till. Kanske du kan bidra med ett lärande exempel?
  Vi ses på sverigesmiljömål.se – eller kanske på Miljömålsdagarna i Östersund 30-31 maj!

  Björn Risinger
  Generaldirektör Naturvårdsverket

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!