Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  ”Satsa på inhemsk biodrivmedelsproduktion”

  Foto: Gellinger

  ”Halten växthusgaser i atmosfären ökar nu snabbare än någonsin. Det kommer att krävas politiskt mod och skicklighet att genomföra omställningen”, skriver Arbetsgruppen för Klimat-Energi och Biobränsle från Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik idag i en debattartikel på Supermiljöbloggen. 

  Människornas påverkan leder till att halterna av växthusgaserna koldioxid och metan i atmosfären nu ökar snabbare än någonsin. Eftersom koldioxiden har så lång uppehållstid krävs en snabb minskning av koldioxidutsläppen ner mot nollnivå för att sänka halterna i luften. Den globala medeltemperaturen har stigit påtagligt de senaste decennierna, haven tar upp värme i ökande omfattning och polarisarna smälter i en takt som inte observerats tidigare. Den senaste mätningen från NASA visar att juni 2019 var den varmaste juni månaden som sedan mätningarna påbörjades 1880.

  Läget blir alltmer akut och befolkningen i världens länder väntar nu på att politiken tar sitt ansvar för att undvika klimatkollaps. Sverige har goda förutsättningar att ta en ledande roll i omställningen. Denna artikel betonar dock att vi behöver anstränga oss för att bibehålla vår tätposition när det gäller transportsektorn.

  Sveriges ambitioner att minska utsläppen av växthusgaser i transportsektorn hotas. Sveriges andel av förnybar energi i transportsektorn anges idag till drygt 20 %, och är därmed världsledande. Trots detta ökar utsläppen främst beroende på att trafiken ökar, speciellt tunga transporter.

  Konkurrensen i Europa om biodrivmedelspeciellt HVO, är hård och det är problem att hitta hållbara råvaror. Europa kan inte fortsätta att använd PFAD eller palmolja till HVO. Det är etiskt oförsvarbart och kan leda till en ny svekdebatt i stil med dieselgate. Sveriges satsning på elbilar är bra men går alltför långsamt.

  Om inte snabba satsningar görs i Sverige kommer det att bli svårt att öka andelen förnybara fordonsbränslen. Utbyggnaden av svensk biobränsleproduktion bör starta senast 2020 för att målet att CO2-utsläppen 2030 från transporter ska vara minst 70 % lägre än 2010. En viktig del i denna utbyggnad skall ge hållbar inhemsk HVO för dieselfordon, baserad på restprodukter från skogen och massaindustrin. Det finns idag dessutom goda förutsättningar att snabbt öka användandet av bioetanol genom att utnyttja befintliga E85-pumpar, E10 och fortsätta med ED95 för tunga transporter.

  Det är också viktigt att bygga ut mackar för biogas som är ett underskattat biodrivmedel.Eftersom det är känt att skogen inte kan räcka till alla behov, är det av vikt att idag även beakta biodrivmedel baserade på andra råvaror som restprodukter från bröd, slakteriavfall och utnyttja mark som ligger i träda till att odla bioenergiråvaror.

  Förslag på åtgärder som nu måste förverkligas

  I detta läge menar vi att politiker och myndigheter skall satsa på följande:

  Underlätta utbyggnad av svensk produktion av andra generationens biodiesel och bioetanol genom stimulans och aktivt stöd till de bioraffinaderier som nu planeras
  Verka för att E85 pumparna blir kvar, E10 implementerasoch ED 95 utvecklas
  Skattebefrielse för ED95 och E85 måste behållas
  Sponsra konverterings-kit av bensinbilar för etanoldrift på samma sätt som sker i Frankrike
  Verka för ökad användning av etanol genom att med styrmedel och information få alla som har flexifuelbilar att verkligen tanka med etanol
  Snabbt bygga ut biogasproduktionen och ta fram tankställen för biogas
  Fortsätta med utbyggnaden av laddstolpar över hela landet,speciellt behövs satsningar i Norrland
  Påskynda övergång till transporteffektivt samhälle

  Befolkningen blir allt mer villig att hjälpa till men önskar mer agerande från politiker och myndigheter

  Bilister och kanske främst vi som bor i Norrland inser nu att det kommer bli allt dyrare att fortsätta bo och verka i våra hemtrakter. Många är villiga att bidra till klimatvänligarelevnadssätt genom att tanka förnybara och hållbara bränslen och en del kan även tänka sig att minska sitt bilkörande. Men för att detta skall komma igång krävs positiva styrmedel, t.ex. i form av ett reformerat reseavdragssystem.

  Många väntar nu på agerande från myndigheter och politiker. Det kommer att krävas politiskt mod och skicklighet att genomföra omställningen. Tveksamhet från regering och riksdag kan leda till ökande s.k. bensinuppror.

  Arbetsgruppen för Klimat-Energi och Biobränsle, Naturskyddsföreningen Örnsköldsvik

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.